Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Jonas Hagelqvist, vd IKEM
Foto: Bengt Säll

”Rättvisa och enkla stöd är helt avgörande”

För många företag har det varit onödigt svårt eller ibland omöjligt att ta del av regeringens riktade åtgärder för att lindra den ekonomiska chocken bolagen har utsatts för i och med pandemin. Det skriver Jonas Hagelqvist, vd IKEM, och sjutton andra företrädare för näringslivsorganisationer på SvD Debatt.

Näringslivsföreträdarna menar att regeringens riktade åtgärder till företagen för att lindra den ekonomiska chock som inträffat har varit bra och välkomna, samtidigt som det för många företag har varit onödigt svårt eller ibland omöjligt att ta del av dem.

De vill därför peka på tre grundläggande principer som bör vara vägledande för regeringen vad gäller stödens inriktning, utformning och genomförande framgent. Dessa är likabehandling, enkelhet och ersättning för inskränkning av näringsfriheten.

Läs hela debattartikeln i SvD här 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in