Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Lena Lundberg, IKEM
Foto: Bengt Säll

Remiss: Skatt på engångsartiklar i plast

Regeringen har nu skickat ut på remiss utredningen om skatt på engångsartiklar. Utredningen föreslår att det införs en skatt på engångsartiklar i form av muggar och livsmedelsbehållare. Skatt ska betalas med 5 kronor per mugg och med 7 kronor per livsmedelsbehållare, men avdrag får göras för muggar och livsmedelsbehållare med ett lågt plastinnehåll.

- Det är i alla fall bra att livsmedelsbehållare som är avsedda för enklare förtäring undantas från skatten om behållaren förpackas industriellt och är nödvändig för att säkerställa hållbarheten på livsmedlet, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM.

IKEM är en av remissinstanserna och medlemsföretag som har synpunkter som vi ska framföra får gärna höra av sig. Vi uppmuntrar också medlemsföretag att själva svara på remissen. Det är bra att regeringen får in många olika kommentarer.

- Vi är besvikna på att utredningen särbehandlar plasterna samt inte gynnar återvunnen eller biobaserad plast. Den föreslagna skatten lever därför inte upp till syftet som skulle vara att stödja en övergång till en mer resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi, säger Lena Lundberg.

Regeringen vill ha in remissvar senast den 30 december 2020.

Till remissen av SOU 2020:48 Skatt på engångsartiklar 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in