Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler

Nu finns Arbetsmiljöverkets remiss ute för en helt ny regelstruktur gällande samtliga föreskrifter. Sänd gärna dina synpunkter till Märit Hammarström eller Camilla Backlund på IKEM.

Arbetsmiljöverket efterfrågar primärt synpunkter på strukturen och inte på sakinnehållet. Paragraferna i de idag gällande 67 föreskrifterna är nu insorterade i 14 föreskriftshäften. AV:s mål med den nya strukturen är bland annat att det ska bli lättare att hitta i och förstå reglerna.

- Man ska inte ha ändrat kravinnehållet, med något enstaka undantag för vissa byggregler, men det är givetvis viktigt att vi håller ögonen öppna för oavsiktliga glidningar i betydelse eller skärpningar av krav, säger Märit Hammarström, IKEM.

- IKEM kommer att granska föreskriftsförslaget med fokus på de regler som är aktuella för våra medlemsföretag. I arbetet kommer vi att samverka med andra organisationer,  bland annat inom Svenskt Näringsliv, säger Camilla Backlund, IKEM.

Vi tar tacksamt emot synpunkter på förslaget, både det ni tycker är bra och sådant som är mindre bra. Kontakta Märit Hammarström eller Camilla  Backlund.

Arbetsmiljöverkets webbplats Remiss om ny regelstruktur för arbetsmiljöverkets regler

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in