Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Lena Lundberg, IKEM Foto: Bengt Säll

Stockholm Exergis webinarium om avfall

På tisdagsmorgonen deltog IKEM:s Lena Lundberg i ett webbinarium arrangerat av Stockholm Exergi. Bakgrunden var en undersökning som Stockholm Exergi genomfört över hur mycket plast som fortfarande bränns i stället för att sorteras ut och cirkuleras. Lena Lundberg ingick i en så kallad branschpanel och förde bland annat fram att plastbranschens mål är att 100 % av all plast ska återvinnas.

Webbinariet inleddes med att Per Ytterberg, affärsutvecklingschef Stockholm Exergi, presenterade en plockanalys, dvs en analys där innehållet i soppåsarna gås igenom. Det visade sig att det finns ungefär 50 000 ton vardera av papper och plast i hushållsavfallet, det finns alltså stor potential att sortera ut mer plast. En annan intressant detalj var att soporna består av 35 % matavfall. Sedan tidigare vet vi att en tredjedel av den mat vi köper slängs. Varken papper eller matavfall var dock i fokus på det här seminariet, som enbart handlade om plastavfallet.

Därefter följde en frågerunda med branschpanelen som förutom Lena Lundberg, IKEM, bestod av Ulf Wikström, hållbarhetschef Stockholm Exergi, Johan Lausing, VD SÖRAB och Malin Baltzar, hållbarhetschef Stena Recycling.

Johan Lausing menade att det ska vara lätt att göra rätt och att 60 000 ton plast varje år eldas upp i onödan.

Malin Baltzar menade att det finns stora möjligheter att återvinna mer plast, men då behövs en långsiktig och stabil efterfrågan.

Lena Lundberg berättade att ungefär 15 % av all plast återvinns i dag, men att branschens mål är att 100 % ska återvinnas. För att det ska bli verklighet behövs samarbeten mellan näringsliv och politik. Lena Lundberg poängterade också att plast spar mer koldioxid än den genererar. Därför ska vi öka återvinningen av plast och inte minska användningen. För att nå målet behövs dagens mekaniska återvinning komplettera med ny kemisk återvinning.

Slutligen menade Ulf Wikström att kunder gillar återvunnet, men att det kan behövas politiska åtgärder för att skapa efterfrågan. Han menade också att vi måste samarbeta när vi ska lösa globala utmaningar och att det därför är rätt att Sverige tar emot och processar andra länders avfall.

Branschpanelen följdes sedan av en så kallad samhällspanel bestående av Rickard Nordin (C), klimat- och energipolitisk talesperson, Camilla Brodin (KD), närings- och energipolitisk talesperson, Lorentz Tovatt (MP), Klimatpolitisk talesperson och Anna-Karin Nyström, chef Klimatmålsenheten, Naturvårdsverket.

Rickard Nordin menade att det krävs ett nytt synsätt på avfall, det måste ses som en resurs och därför måste avfallsklassificeringen ändras. Särskilt som energi inte kommer inte vara den knappa resursen i framtiden, det kommer materialen vara. Han ville även skärpa producentansvaret.

Camilla Brodin menade att produkter måste utformas så att det blir enkelt att återvinna. Hon menade också att plast är en bra resurs, den behövs t ex i sjukvården. Politikens främsta uppgift var enligt Camilla Brodin att underlätta för svenska företag att vara innovativa och införa ny teknik och att eventuella avgifter på plast bör införas på internationell nivå för att Sverige inte ska förlora konkurrenskraft.

Lorentz Tovatt menade att det behövs åtgärder inom alla delar.  Han ville se ett skarpare producentansvar och skatt på engångsartiklar. Lorentz Tovatt lyfte även fram att Industriklivet nu öppnats upp för plastreturraffinaderi som han tyckte var ett intressant initiativ.

Anna-Karin Nyström ansåg att det behövs ett nytt synsätt för att minska mängden plastavfall, till exempel genom återvinning. Hon menade också att den som på bästa sätt kan ta vara på plasten ska göra det. Att få in så stora fraktioner som möjligt kan vara en förutsättning för att svenska anläggningar ska bli konkurrenskraftiga. Det kan även skapa jobb i Sverige.

Därefter var tiden för webbinariet slut. Moderatorn meddelade att de som ställt frågor kommer att hitta svaren på Stockholm exergis webbsida.

Under webbinariet nämndes återvinning av plast ett antal gånger.

Vill du veta mer om branschens ambition att återvinna all plast finns mer information här 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in