Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Sverige lyckligt lottade när det gäller vattenkemikalier

I utkanten av Helsingborg ligger Kemira kemi, ett företag som bland annat tillverkar vattenreningskemikalier. Det ska vi i Sverige vara glada över. Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och vattenförsörjningen räknas därför som samhällskritiskt.

För oss i Sverige, som har så många sjöar och vattendrag, kan det kännas självklart att det ska komma rent vatten varje gång vi vrider på kranen. Men för att omvandla sjövatten till dricksvatten kräver kunskap och vattenreningskemikalier.

― Vi är världsledande på området vattenreningskemikalier. Vår största anläggning för produktion av dem ligger här i Helsingborg berättar Peter Kihlgren, platschef på Kemira Kemi i Helsingborg.

Kemira kemis produkter används både för att rena avloppsvatten och till att omvandla vatten från sjöar och andra vattendrag till dricksvatten.

―I och med corona-utbrottet har det blivit tydligt att vissa kemikalier är nödvändiga för samhället, till exempel vattenreningskemikalier. Därför känns det extra bra att kunna berätta att Kemira kemi har inhemsk försörjning av många kritiska råvaror och också stora lager rent generellt på råvarusidan, säger Peter Kihlgren.

Peter Kihlgren berättar att företagets största fokus nu är att hålla igång alla anläggningar, inte minst för att man vet att man tillhandahåller produkter för samhällskritisk verksamhet.

― Just nu är Skåne lindrigt drabbat av virussmitta enligt statistiken och vi på Kemira har ett helt normalt sjukfrånvaroläge och har tidigt satt in åtgärder för att minimera risken för smitta innan för grindarna.

Utöver detta jobbar företaget med dagliga uppdateringar av kontinuitetsplaner för leveranser från alternativa anläggningar i företagets produktionsnätverk om verkligheten skulle förändras på ett negativt sätt.

― Vi har också nära kontakt med våra kunder, dvs kommunala vattenreningsverk och delar information om läget med dem.

Men Kemira kemi skulle inte vara det framgångsrika företag man är om man inte också var bra på kemiinnovationer och det kommer också väl till pass i dessa corona-tider.

― Vår underhållschef på Kemira kemi såg en flaska desinfektionsmedel på apoteket. Den innehöll treprocentig väteperoxid och eftersom vi tillverkar väteperoxid började funder på om vi inte kunde göra något av den kunskapen, berättar Peter Kihlgren.

Företaget kontaktade därför Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg och frågade om det fanns ett intresse och ett behov. Det fanns det!

Kemira kemis laboratoriechef arbetar nu med att blanda desinfektionsmedel och med och kvalitetssäkrar produkten. I samråd med kommun och myndigheter har en etikett med korrekt information tagits fram för att sättas på flaskorna.

Familjeföretaget Mico i Välinge tar hand om att fylla flaskor med desinfektionsmedel kan användas både till handtvätt och till att rengöra ytor.

Produkten är kostnadsfri för vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.

― Vi producerar det gratis av välvilja, men också för att spara tid. Skulle vi haft det här godkänt i ett affärssystem och sedan gå genom offentlig upphandling hade vi inte varit färdiga förrän i augusti. Produkten måste ut och det finns inget vinstsyfte överhuvudtaget, avslutar Peter Kihlgren.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in