Skriv ut

Utbildningsmöjligheter i kristider!

Teknikcollege Väst och Kompetensråd Göteborgsregionen har samlat utbildningsmöjligheter för företag och anställda på webbplatsen kompetensrad.goteborgsregionen.se. Vi på IKEM vill uppmuntra medlemsföretagen och dess anställda att undersöka och ta tillvara denna möjlighet. Vissa utbildningar sker digitalt och du anmäler dig via kompetensrådets webbplats.

Inom ramen för Teknikcollege Göteborg har vi på senare tid haft en intensifierad mötesfrekvens via digitala hjälpmedel. En av de övergripande frågorna har varit om och hur Teknikcollege Väst och Kompetensråd Göteborgsregionen kan erbjuda eller peka på utbildningsmöjligheter i rådande kris.

- Flera av IKEM:s medlemsföretag korttidspermitterar och arbetsbefriar anställda i dessa coronatider. Vi har därutöver  skrivningar i våra avtal på korttidsområdet om utbildningsinsatser på arbetsbefriad tid och därför är detta initiativ något vi verkligen vill lyfta fram, säger Dan Sahlén, IKEM:s regionansvarige för Västra Sverige. Med stärkt kompetens kan anställda och företag ha än bättre förutsättningar att snabbt komma tillbaka efter krisen!

Vi har märkt att behoven inom vissa branscher ökar samtidigt som flera får dra ned på takten eller helt lägga ned på grund av svikande efterfrågan. Vi är många starka krafter som tillsammans nu kan initiera och driva satsningar där kompetens kan stärkas och också nyttjas inom och över branscher.

Göteborgsregionen har samlat dessa initiativ på en anslagstavla på kompetensrådens webbplats. Här finns även listat resurser för distansundervisning i skolan samt digitalt material för kompetensutveckling i företag och för anställda.

Mer information hittar du här på Kompetensråd Göteborgsregionen 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in