Skriv ut

Vem ansvar för ditt företags säkerhetsfrågor? Berätta för IKEM!

Säkerhetsfrågor – allt från cyber-security till bedrägerier – prioriteras i allt högre grad av näringslivet. Även staten/lagstiftaren lyfter dessa frågor och IKEM engageras allt oftare som representant för medlemsföretagen i dialoger med myndigheter och departement. Vi fick för knappt ett år sedan en ny säkerhetsskyddslagstiftning.

I december lämnades en utredning till regeringen om näringslivets roll inom totalförsvaret. Det kommer rapporter och vägledningar från olika myndigheter om säkerhetsskydd och antagonistiska hot. Det är samverkansmöten inom CBRNE. IKEM har även helt nyligen träffat Livsmedelsverket och diskuterat kring hur man kan säkra en trygg dricksvattenförsörjning i kristider, framför allt under en krigssituation.

IKEM:s branschförening har tillsammans med medlemsföretagen ett aktivt samarbete inom processäkerhetsområdet. Vi behöver nu stärka relationerna mellan IKEM och medlemsföretagen även när det gäller frågor om säkerhetsskydd och civil beredskap. För närvarande saknar vi ofta kontaktytor/personer på medlemsföretagen som arbetar övergripande med säkerhetsskyddsområdet. För att täppa till det här glappet och för att säkra att vår information framöver når rätt personer ber vi er återkomma till oss på IKEM med information om vem hos er som arbetar med dessa angelägna frågor.

Vi behöver namn och kontaktuppgifter, arbetsställe samt funktion/titel. Vi är medvetna om att på många mindre företag kanske detta ansvar ingår som en uppgift bland många för en person medan på stora företag och/eller företag med så kallad säkerhetskänslig verksamhet kan det vara en hel tjänst eller till och med flera tjänster. Du får gärna kort beskriva hur det ser ut på just ditt företag. Det är inga uppgifter vi sparar utan tar in för att bilda oss en uppfattning om hur vi bäst lägger upp vårt arbete att stötta er i medlemsföretagen.

Har du frågor, synpunkter eller önskemål om vad som behövs och hur IKEM kan bidra – skriv en rad om det, eller ring Märit Hammarström.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in