Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
sommaräng

Bra att veta inför sommarens huvudsemester

Kan huvudsemestern senareläggas? Kan ni återkalla beviljad semesterledighet eller kalla in personal på deras semesterledighet om så krävs? Det är några av de frågor som kommer in nu i arbetsgivarjouren. Här reder vi ut vad som gäller.

Kan ni senarelägga huvudsemestern?

Regeln om förläggning av huvudsemestern är dispositiv. Det innebär att ni efter överenskommelse med facket eller den enskilda kan komma överens om att senarelägga semesterledigheten till annan period än till juni, juli och augusti.

Träffas ingen överenskommelse behöver ni som arbetsgivare noggrant undersöka och försöka lösa situationen genom andra lösningar än att flytta på huvudsemestern, som exempelvis försöka rekrytera semestervikarier eller anlita bemanningsföretag. 

Om andra lösningar ej är möjliga, kan ni förlägga semesterledigheten till en annan period om det finns särskilda skäl.

Säkerhetsskäl kan vara ett sådant särskilt skäl. Där säkerheten på en arbetsplats inte garanteras på grund av semesterledighet så kan det finnas särskilda skäl. Har ni exempelvis stor sjukfrånvaro och semesterledigheten gör att ni inte kan garantera säkerheten har ni sannolikt särskilda skäl att flytta huvudsemestern.

Det finns uttalanden om driftekonomiska eller liknande skäl skulle kunna uppnå ett särskilt skäl. Diskutera detta med facket om ni vill flytta på huvudsemestern.

Kontakta gärna IKEM om denna fråga aktualiseras på företaget.

Kan ni återkalla beviljad semester eller kalla in personal på deras semesterledighet?

Beslut om beviljad semesterledighet är bindande. Detta innebär att ni som huvudregel bör träffa överenskommelse med den anställda om att semesterledighetens ska avbrytas. Arbetsgivaren kan inte ensidigt, om det saknas fog för det, avbryta en anställds semesterledighet utan att riskera att drabbas av påföljder. En arbetsgivare som ensidigt återkallar redan beviljad semester kan ytterst bli skyldig att utge allmänt skadestånd och ekonomiskt skadestånd för kostnader som arbetstagaren haft till följd av att semestern avbrutits, till exempel kostnad för hemresa eller en inställd resa. Inträffar det däremot händelser som arbetsgivaren inte kunnat förutse och inte heller haft anledning att räkna med föreligger ingen skyldighet att utge allmänt skadestånd.

Ifall ett stort antal arbetstagare blir sjuka och verksamheten inte kan fortgå utan att återkalla beviljad semester finns sannolikt fog för att återkalla redan beviljad semester. Arbetsgivaren måste då först ha sett över andra möjliga lösningar än att återkalla den beviljade semestern.  Arbetsgivaren bör då stå för kostnader som uppkommit till följd av inkallelsen. Men det är bäst om frågan kan lösas genom överenskommelse på frivillig väg så långt som det är möjligt.

Avbryter ni semestern utan fog har arbetstagaren ändå arbetsskyldighet. Men ni riskerar att bli skadeståndsskyldiga till arbetstagaren.

Dom i Arbetsdomstolen gällande återkallande av beviljad semester

I domen AD 1983 nr 123 hade arbetsgivaren beviljat en arbetstagares ansökan om semester. Senare återkallade arbetsgivaren beslutet. Härigenom gick arbetstagaren miste om en resa. Arbetsdomstolen dömde ut ekonomiskt skadestånd motsvarande kostnaden för resan om arbetstagaren själv skulle ha betalat den. Vidare förpliktades arbetsgivaren att utge ett allmänt skadestånd, då det ansågs att löftet hade återkallats utan fog.

Kontakta arbetsgivarjouren om du har några frågor.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in