Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Covid-19 rekommendationer från 9 februari

Vi har sammanställt Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller från och med 9 februari

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande.

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Ingen testning av allmänheten

Testning med PCR-test rekommenderas inte längre för allmänheten generellt. Däremot rekommenderas testning vid symtom för personal, patienter och omsorgstagare inom vården och äldreomsorgen.

Inga allmänna råd till arbetsgivare

Från och med 9 februari 2022 finns inga allmänna råd till arbetsgivare. Hos de arbetsgivare där personalen har arbetat hemifrån bör övergången till arbete på arbetsplatsen ske succesivt för att motverka omfattande smittspridning. Hur den successiva återgången bäst sker är upp till arbetsgivaren att bestämma utifrån arbetsplatsens förutsättningar.

Folkhälsomyndigheten: Information till arbetsgivare (folkhalsomyndigheten.se)

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in