Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Foto: Bengt Säll

Ett IKEM - två föreningar är nu en

Nu från årsskiftet är IKEM en gemensam bransch- och arbetsgivarförening från att tidigare ha varit två olika föreningar. Alla medlemsföretag är nu med i en och samma förening och genom det skapas en långsiktigt hållbar och stark organisation som kan företräda och stötta företagen fullt ut i hela bredden av påverkans- och arbetsgivarfrågor.

Önskemålet har varit tydligt från medlemsföretagen att den här omorganisationen ska genomföras.

– Hopslagningen av föreningarna ger IKEM en starkare ställning. Förändringen innebär att vi på ett mer effektivt sätt kan driva medlemsföretagens frågor mot politiken, fackliga motparter och andra intressenter. Prioriterade frågor vi arbetar med idag är tillgången till el till konkurrenskraftiga priser, snabbare miljöprövningsprocesser och att motverka den alarmerande kompetensbristen, säger Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.

Det finns många branschföreningar med olika fokus och IKEM är den mest centrala för bl a.  kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag.

– Eftersom IKEM ingår i Svenskt Näringsliv deltar vi också i de mest betydelsefulla samarbetena när det gäller viktiga frågor för företagen. Samarbetet med ett femtiotal andra medlemsorganisationer varav ett femtontal inom just industrin, ger oss en tyngd som andra branschorganisationer inte har, fortsätter Jonas. Han berättar också att IKEM erbjuder medlemsföretagen möjlighet att delta i nätverk, arbetsgrupper och påverkansarbete för att driva viktiga industrifrågor.

– Sammanslagningen möjliggör en långsiktigt hållbar organisation som kan företräda och stötta medlemsföretagen full ut i både påverkans- och arbetsgivarfrågor med målet att stärka medlemmarnas konkurrens- och attraktionskraft, avslutar Jonas Hagelqvist.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in