Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Inbjudan till projekt om hållbara förpackningslösningar och retursystem för take away mat och dryck

Med stöd från det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har Coop, StoraEnso och Sustainable Innovation initierat ett systemprojekt som syftar till att ersätta dagens engångsbaserade plastförpackningar för take away med flergångsförpackningar och retursystem.

- IKEM har blivit kontaktade av projektledaren på Sustainable Innovation som gärna ser att något medlemsföretag med fötterna i plastförpackningar kan vara med, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Just nu har projektet mest kontakt med skogssidan.

Införandet av EU:s engångsplastdirektiv ligger som en viktig fond till systemprojektet. Förutom att ersätta dagens engångsbaserade plastförpackningar för take away med flergångsförpackningar och retursystem har projektet också stort fokus på att fasa ut fossilbaserade förpackningar till förmån för biobaserade förpackningsmaterial.

Den 7 februari har projektet ett möte virtuellt där SIS kommer presentera ett förslag till process för samverkan i syfte att just försöka formalisera ett ramverk.

Mer information om projektet finns på Bioinnovations webbsida

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in