Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Majoriteten av unga tycker att anställda på en arbetsplats borde ha samma anställningsvillkor

En ny undersökning från Ungdomsbarometern som IKEM har låtit göra visar att en majoritet av 19 till 29-åringar håller med om påståendet ”Jag tycker att alla på̊ en arbetsplats borde ha samma anställningsvillkor – det vill säga ett kollektivavtal för alla medarbetare”. Sju av tio tycker att kollektivavtal är viktigt för arbetstagare i Sverige.

I över 90 år har Sverige haft en uppdelning av kollektivavtalen, där arbetare och tjänstemän omfattas av olika avtal. En uppdelning som över hälften av Sveriges unga vuxna ifrågasätter. Enligt undersökningen anser 51 procent att alla på en arbetsplats borde ha samma anställningsvillkor. När svaret delas upp mellan de som är arbetare respektive tjänstemän finns dessutom en skillnad där 14 procent fler arbetare anser att alla på en arbetsplats borde ha samma anställningsvillkor.

Ett alternativ till dagens uppdelning är att införa medarbetaravtal. Ett medarbetaravtal innebär att alla medarbetare på en arbetsplats har samma villkor.

− Resultaten visar att unga vuxna tycker att det är förlegat att göra den här uppdelningen. Det stärker vår uppfattning att medarbetaravtal är det kollektivavtal som passar bäst på en modern svensk arbetsmarknad. Därför kommer vi fortsätta hjälpa intresserade medlemmar att ta steget till medarbetaravtal, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.  

När respondenterna får välja utifrån fem olika alternativ vad som är viktigast på en arbetsplats hamnar rättvis löneutveckling (54 procent) och lika villkor för anställda (41 procent) högst upp på listan.

− Det är tydligt att kollektivavtalen är viktiga för arbetstagare och att dagens unga vill att det ska vara rättvisa förhållanden på arbetsplatsen. Uppdelningen av kollektivavtal innebär olika anställningsvillkor och olika regler för ersättningar, löneprocesser och försäkringar. Samtidigt skiljer det allt mindre i både arbetsuppgifter och krav på utbildningsbakgrund mellan tjänstemän och arbetare. Därför har nuvarande uppdelning spelat ut sin rätt, säger Henrik Stävberg.

Kunskapen om kollektivavtal och skillnaden mellan arbetare och tjänstemän är relativt hög. 62 procent säger att de har bra kunskap om skillnaden mellan arbetare och tjänstemän. 63 procent säger att de har bra kunskap om vad kollektivavtal är. Av de som svarade på undersökningen och hade jobb var 66 procent arbetare.

Läs hela rapporten här 

Rapporten presenterades under IKEM:s webbianrium Medarbetaravtal för en modern arbetsmarknad - Vilket avtal passar generation Z? En inspelning från webbinariet publiceras inom kort här på IKEM:s webb.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in