Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Jonas Hagelqvist, vd IKEM och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) samt Jan Svärd, vice ordförande i IKEM:s styrelse.

Ministerbesök hos IKEM:s styrelse

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) besökte IKEM:s styrelsemöte under torsdagen. Här fick styrelsen under en timme möjlighet att diskutera el- och energifrågan som är så viktig för industrin. Flera av våra styrelseledamöter gav konkreta exempel på de negativa följderna av elprisområdena som bl a innebär att det är dyrare att driva verksamhet i södra Sverige än i norra.

En annan fråga som lyftes var att nuvarande lagstiftning begränsar möjligheten att bygga ny kärnkraft, t ex SMR, Small Modular Reactors. De långa handläggningstiderna när det gäller miljötillstånd kom också upp till diskussion och ministern satte stor förhoppning på de förslag som nu bereds ska kunna halvera tillståndsprocessernas längd.

Ett budskap som tydligt fördes fram till energiministern var att vår industri är helt inställd på att bidra till klimatsomställningen, men att det förutsätter bland annat lägre elkostnader och säkrare leveranser.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in