Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Rosenbad

Nya regler för arbetskraftsinvandring

Riksdagen har beslutat om förändringar i reglerna kring arbetskraftsinvandring. De nya bestämmelserna gäller från och med den 1 juni 2022.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd för högkvalificerade personer

En ny sorts tidsbegränsat uppehållstillstånd införs, för vissa högkvalificerade personer som vill vistas i Sverige för att söka arbete eller för att undersöka förutsättningarna för att starta näringsverksamhet. Kravet är att personen ska ha bedrivit studier som motsvarar ”examen på avancerad nivå”. Med ”examen på avancerad nivå” menas utbildning som motsvarar en svensk magisterexamen på 60 högskolepoäng eller masterexamen på 120 högskolepoäng. Denna typ av uppehållstillstånd kan beviljas i upp till nio månader.

Om personen blir erbjuden arbete under tillståndstiden ska hon eller han ansöka om ett uppehållstillstånd för arbete och ett arbetstillstånd. Detta kan göras med personen befinner sig i Sverige.

Återkallelse av tidsbegränsat uppehållstillstånd

Tidigare regler har inneburit att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete ska återkallas, om förutsättningarna för arbetstillståndet inte längre är uppfyllda. Migrationsverket har kunnat avstå från att återkalla tillståndet endast om arbetsgivaren har avhjälpt bristen utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd. Den nya regeln som innebär att ett tillstånd inte behöver återkallas i ringa fall eller om återkallelse med hänsyn till omständigheterna inte skulle vara skäligt.

Med ”ringa fall” menas exempelvis att personens lön har understigit kollektivavtalsenlig nivå med några hundra kronor eller att en brist i försäkringsskyddet förelegat under ett fåtal månader.

Att en återkallelse med hänsyn till omständigheterna inte skulle vara skälig handlar om att felet är ursäktligt eller att det finns en rimlig förklaring till varför det har blivit fel, men att det framstår som klart att förutsättningarna för arbetstillstånd kommer att vara uppfyllda framöver.

Anställningsavtal är ett krav för arbetstillstånd

I den hittillsvarande lagstiftningen har ett krav på befintligt anställningserbjudande varit en grundförutsättning för arbetstillstånd. Den nya regeln innebär att grundkravet för arbetstillstånd är att det istället ska finnas ett anställningsavtal. Det betyder att den som söker arbetstillstånd måste kunna visa upp ett skriftligt anställningsavtal.

Eftersom det är straffbart för en arbetsgivare att ha personer anställda utan arbetstillstånd bör dessa anställningsavtal förenas med ett villkor om att arbetstillstånd beviljas.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in