Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Svenska transportarbetareförbundet varslar om blockad

Sveriges Hamnar har den 31 mars, mottagit ett varsel om blockad från Svenska Transportarbetareförbundet riktat mot ryskflaggade, ryskägda och ryskkontrollerade fartyg. Med ryskkontrollerade fartyg menas fartyg som inte är ryskägda eller ryskflaggade, men som uppenbarligen kontrolleras av ryska intressen. Varslet innebär landsomfattande blockad, vilket innebär att lossnings- och lastningsarbete, bogsering och förtöjning samt förberedande och efterföljande arbete, till exempel in- och utlagring av gods avseende berörda fartyg, inte får utföras i svenska hamnar. Varslet  börjar gälla 1 maj kl 07:00.

Varsel som inkom 31 mars 2021

Stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.

Stridsåtgärderna träder ikraft den 1 maj 2022 kl 07.00 eller tidigare och gäller till den 31 maj 2022.

Till varslet som inkom 31 mars 2022

Varsel som inkom 17 mars 2021

Skälet till varslet är Rysslands invasion av Ukraina och att Svenska Transportarbetareförbundet inte vill att deras medlemmar ska behöva bidra till kriget. 

Sveriges Hamnar har den 17 mars mottagit ett varsel om blockad från Svenska Hamnarbetarförbundet riktat mot ryskflaggade, ryskägda och ryskkontrollerade fartyg, fartyg på väg till och från Ryssland samt fartyg med ryskt gods som anlöper svenska hamnar.

Varslet innebär landsomfattande blockad, vilket innebär att lossnings- och lastningsarbete, bogsering och förtöjning samt förberedande och efterföljande arbete, till exempel in- och utlagring av gods, inte får utföras i svenska hamnar.  Stridsåtgärderna ska kvarstå även om annat företag övertar blockerat arbete.

  • Stridsåtgärderna börjar gälla den 28 mars 2022 kl. 11.00 eller tidigare och gäller tills vidare.


Skälet till varslet är Rysslands invasion av Ukraina och att Svenska Hamnarbetarförbundet inte vill bidra till krigsfinansierad verksamhet genom fortsatt handelsutbyte.

Varslet som inkom 17 mars 2022

Sveriges Hamnar analyserar för närvarande konsekvenser och omfattning av varslet samt handlingsalternativ.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in