Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Utländska forskare kan behöva lämna Sverige

Forskare och doktorander från andra länder kommer i kläm med den nya utlänningslagen som skärper kraven på egen försörjning. IKEM och fackförbundet Naturvetarna har samma uppfattning: Reglerna måste ändras.

Den nya utlänningslagen gör det svårt för doktorander och forskare utanför EU att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Och utan uppehållstillstånd är det svårt att få fast anställning, både i näringslivet och akademin. Det berättar Naturvetarna i artikel där de bland annat intervjuat Nils Hannerz, näringspolitisk chef IKEM:

– Personer med spetskompetens som kommer till Sverige borde hanteras på ett särskilt sätt, eftersom de är så värdefulla för både näringslivet och akademien. Risken är annars att talangerna väljer andra länder.

Naturvetarna jobbar på bred front för att hitta lösningar på problemet.

– Vi kommer att träffa alla riksdagspartier innan valet i höst och bland annat diskutera hur den nya lagen påverkar kompetensförsörjningen för svensk forskning. För att få en klar av bild av läget inom akademin kommer vi även att ha möten med lärosäten, berättar Per Klingbjer i artikeln.

Den nya utlänningslagen gäller sedan 20 juli 2021.

Läs hela artikeln här

IKEM:s medlemsföretag i arbetsgivarföreningen kan hitta mer information om utländsk arbetskraft i Arbetsgivarfrågor A-Ö under fliken Arbetsgivarguiden 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in