Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Vad händer med familjeveckan?

I regeringens budgetproposition för år 2022 fanns ett lagförslag om införande av en så kallad familjevecka, det vill säga ett antal dagar per år då föräldrar kan vara lediga från arbetet och få ersättning från Försäkringskassan. Det var, som bekant, oppositionens samlade budgetmotion som fick flest röster i riksdagen. Detta innebar att regeringens föreslagna finansiering av familjeveckan inte gick igenom.

Det riksdagen gjorde var alltså att avslå regeringens förslag och istället ställa sig bakom Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas gemensamma förslag med följande innehåll.

  • rätten till obetald föräldraledighet utökas med tre dagar per år och förälder till barn i åldern 6–16 år
  • för föräldrar med ensam vårdnad utökas rätten till obetald ledighet till sex dagar per år
  • dagarna ska vara individuella och inte kunna sparas till nästkommande år
  • Ny lagstiftning ska vara på plats den 1 juli 2022

Något konkret lagförslag för riksdagen att anta fanns inte. Det finns därför anledning att följa frågans utveckling under våren 2022.

Socialförsäkringsutskottets betänkande: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in