Nyheter

Nyheter

IKEM:s arbetsgivardagar - Vi ställer om!

18 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal, Avtal20, Lagar & avtal
Vi på IKEM vill hälsa dig välkommen till IKEM:s Arbetsgivardag! På grund av rådande läge ställer vi i år om och genomför IKEM:s arbetsgivardag i digital- och i komprimerad form. Du kan redan nu anmäla dig till någon av följande tillfällen, 24 november, 25 november,  30 november eller 1 december.

Coronaviruset – Vad gäller för arbetsgivaren?

11 sep 2020 | Arbetsgivarguiden
Coronaviruset sprids just nu över världen och flera europeiska länder är drabbade. Här svarar IKEM på några vanliga frågor som arbetsgivaren bör ha svar på. Sist hittar du viktiga aktörer som kan vara bra att känna till. Kontakta IKEM för vägledning.

Stöd för arbetsmiljöutbildning

3 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
En överenskommelse har träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om stöd förarbetsmiljöutbildning. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller under 3 år; från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023. Överenskommelsen innebär att 75 miljoner kronor avsätts och AFA Trygghetsförsäkring finansierar stödet. AFA Försäkring kommer att administrera stödet och IKEM kommer att ansluta sig som utbildningsanordnare.

Kurs i exponeringsbedömning

3 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Göteborgs universitet anordnar under våren 2021 en ny kurs i exponeringsbedömningar för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker omfattande 15 högskolepoäng.

Ändrade föreskrifter för arbetsplatsens utformning

3 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2021. Föreskrifterna ställer krav på hur en arbetsplats ska vara utformad, exempelvis lokalutformning, inomhusklimat, belysning, möjlighet till utrymning och personalutrymmen.

Hemarbete – vad gäller?

2 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Under den pågående corona-pandemin har Folkhälsomyndigheten varit tydliga med att rekommendera hemarbete för de som har möjlighet – något som många företag också bejakat i den utsträckning det varit möjligt. Men vem bestämmer egentligen? Hur ska man tänka i arbetsgivarfrågor? Vi rätar ut alla frågetecken på våra specialsidor för medlemmar!

LAS- och omställningsförhandlingarna återupptagna

21 aug 2020 | Arbetsgivarguiden
Tisdagen den 18 augusti återupptogs förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och LO rörande ändrade uppsägningsregler och omställningslösningar. Dessförinnan, fredagen den 14 augusti, hade LO fattat beslut i sitt representantskap att återuppta förhandlingarna. Förhandlingarna kommer nu att pågå under augusti och september.

Råd inför lönesamtalet

10 jul 2020 | Arbetsgivarguiden, Löner och ersättningar
Cheferna har en central roll i lönearbetet. Det är chefen som bäst kan avgöra sin medarbetares måluppfyllelse, kompetens och prestation. Därför ska chefen också ha befogenhet att sätta lönen, med utgångspunkt i de avtal och förutsättningar som gäller.

Svenskt Näringslivs lönestatistik 2019 är klar

10 jul 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönestatistik
Näringslivets lönestatistik är nu uppdaterad med statistik för september 2019. Det innebär att ni kan börja använda rapporterna som kunskapsunderlag och för jämförelser, inte minst inför de stundande löneförhandlingarna.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in