Nyheter

Nyheter

Vad tycker unga om medarbetaravtal?

24 maj 2022 | Arbetsgivarguiden
Missade du förra veckans webbinarium om medarbetaravtal? Nu kan du ta del av en inspelning. Ta chansen att lyssna på vad Madeleine Warghusen, förhandlingschef Naturvetarna och Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall, tycker om medarbetaravtal. Under webbinariet presenterar Ulrik Hoffman, vd Ungdomsbarometern, en färsk undersökning om ungas syn på kollektivavtal. Lotta Stern, professor och vd Ratio, presenter vad forskningen säger, både om den svenska modellen och om medarbetaravtal.

Majoriteten av unga tycker att anställda på en arbetsplats borde ha samma anställningsvillkor

18 maj 2022 | Arbetsgivarguiden
En ny undersökning från Ungdomsbarometern som IKEM har låtit göra visar att en majoritet av 19 till 29-åringar håller med om påståendet ”Jag tycker att alla på̊ en arbetsplats borde ha samma anställningsvillkor – det vill säga ett kollektivavtal för alla medarbetare”. Sju av tio tycker att kollektivavtal är viktigt för arbetstagare i Sverige.

Nya regler för arbetskraftsinvandring

6 maj 2022 | Arbetsgivarguiden
Riksdagen har beslutat om förändringar i reglerna kring arbetskraftsinvandring. De nya bestämmelserna gäller från och med den 1 juni 2022.

Arbetsplatsdialogen ser tecken på ohälsa

2 maj 2022 | Arbetsgivarguiden
Arbetsplatsdialogen är ett webbverktyg från Prevent som hjälper chefer och medarbetare att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, hålla strukturerade samtal och anpassa arbetet. Fokus ligger på områdena balans i arbetet, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi.

Svenska transportarbetareförbundet varslar om blockad

1 apr 2022 | Arbetsgivarguiden
Sveriges Hamnar har den 31 mars, mottagit ett varsel om blockad från Svenska Transportarbetareförbundet riktat mot ryskflaggade, ryskägda och ryskkontrollerade fartyg. Med ryskkontrollerade fartyg menas fartyg som inte är ryskägda eller ryskflaggade, men som uppenbarligen kontrolleras av ryska intressen. Varslet innebär landsomfattande blockad, vilket innebär att lossnings- och lastningsarbete, bogsering och förtöjning samt förberedande och efterföljande arbete, till exempel in- och utlagring av gods avseende berörda fartyg, inte får utföras i svenska hamnar. Varslet  börjar gälla 1 maj kl 07:00.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in