Nyheter

Nyheter

Bra att veta inför sommarens huvudsemester

27 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Kan huvudsemestern senareläggas? Kan ni återkalla beviljad semesterledighet eller kalla in personal på deras semesterledighet om så krävs? Det är några av de frågor som kommer in nu i arbetsgivarjouren. Här reder vi ut vad som gäller.

Övergångsbestämmelser till de nya LAS- och omställningsreglerna

27 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Den 8 juni antog riksdagen regeringens förslag om ändringar i LAS samt om nya former av stöd för arbetstagares omställning på arbetsmarknaden. I dagarna undertecknas Huvudavtalet av Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Bestämmelserna i lag och avtal börjar tillämpas den 1 oktober 2022.

Arbetsvillkorsdirektivet genomförs i LAS från och med den 29 juni 2022

27 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Sedan tidigare innehåller 6 c § LAS bestämmelser om att en arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Notera att informationsskyldigheten även gäller gentemot personer som normalt sett är undantagna från LAS, exempelvis anställda företagsledare och familjemedlemmar.

Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram

20 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Beslutet grundar sig på att reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför börjar inte reglerna att gälla förrän 1 december 2025.

Industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen

16 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Svensk industri är motorn för hela näringslivet – och det är industrins internationella konkurrenskraft som avgör vilka löneökningar Sverige kan bära. Nu går startskottet för avtalsrörelsen 2023.

IKEM ser allvarligt på kompetenskrisen

1 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Utmaningen att hitta medarbetare med rätt kompetens, i rätt tid, har aldrig varit större. Det visar Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. Sju av tio företag har rekryteringssvårigheter och tre av tio rekryteringsförsök misslyckas helt! Det ger astronomiska siffror i nationellt produktionsbortfall. Dessutom påverkas konkurrenskraften och investeringsklimatet negativt. Detta samtidigt som incitamenten att arbeta i stället för att erhålla A-kassa blivit ett hinder för rekrytering och utbildningsutbudet matchar inte arbetsmarknadens behov. Sverige inte råd med att ha stora rekryteringsbehov samtidigt som hög arbetslöshet och felmatchad kompetens!

Vad tycker unga om medarbetaravtal?

24 maj 2022 | Arbetsgivarguiden
Missade du förra veckans webbinarium om medarbetaravtal? Nu kan du ta del av en inspelning. Ta chansen att lyssna på vad Madeleine Warghusen, förhandlingschef Naturvetarna och Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall, tycker om medarbetaravtal. Under webbinariet presenterar Ulrik Hoffman, vd Ungdomsbarometern, en färsk undersökning om ungas syn på kollektivavtal. Lotta Stern, professor och vd Ratio, presenterar vad forskningen säger, både om den svenska modellen och om medarbetaravtal.

Majoriteten av unga tycker att anställda på en arbetsplats borde ha samma anställningsvillkor

18 maj 2022 | Arbetsgivarguiden
En ny undersökning från Ungdomsbarometern som IKEM har låtit göra visar att en majoritet av 19 till 29-åringar håller med om påståendet ”Jag tycker att alla på̊ en arbetsplats borde ha samma anställningsvillkor – det vill säga ett kollektivavtal för alla medarbetare”. Sju av tio tycker att kollektivavtal är viktigt för arbetstagare i Sverige.

Nya regler för arbetskraftsinvandring

6 maj 2022 | Arbetsgivarguiden
Riksdagen har beslutat om förändringar i reglerna kring arbetskraftsinvandring. De nya bestämmelserna gäller från och med den 1 juni 2022.

Arbetsplatsdialogen ser tecken på ohälsa

2 maj 2022 | Arbetsgivarguiden
Arbetsplatsdialogen är ett webbverktyg från Prevent som hjälper chefer och medarbetare att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, hålla strukturerade samtal och anpassa arbetet. Fokus ligger på områdena balans i arbetet, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in