Nyheter

Nyheter

Arbetsmiljöverket ändrar sin tolkning kring smittor i arbetslivet

19 feb 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
En ny tolkning som påverkar samtliga företag i Sverige och som ger upphov till en rad frågor. Ändringen har dessutom skett utan kommunikationsinsats från Arbetsmiljöverket. Mycket anmärkningsvärt tycker vi på IKEM, som nu, tillsammans med Svenskt näringsliv och övriga arbetsgivarorganisationer kräver förklaring från Arbetsmiljöverket.

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

15 feb 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Den nya strategin har titeln En god arbetsmiljö för framtiden och ska gälla för åren 2021 - 2025. Den har fyra prioriterade områden och ersätter den tidigare arbetsmiljöstrategin som gällt senaste åren. En hel del i uppdragen och upplägget känns igen från föregående strategi men både pandemin och ett ökat fokus på jämställhet genomsyrar den nya strategin. En årlig redovisning kommer att ske 1 mars varje år.

Nya regler för resor till Sverige

15 feb 2021 | Arbetsgivarguiden
Regeringen har beslutat att personer som är utländska medborgare och som vill resa in i Sverige måste ha testat negativt för covid-19. Resenären måste kunna visa upp ett intyg vid gränsen som visar att resenären har testat negativt.

Leveranser till sjukvården och äldreboenden säkrad - avtal klart för tvättindustrin

28 jan 2021 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal
Efter intensiva förhandlingar har IKEM och IF Metall i kväll kommit överens om ett nytt kollektivavtal för landets kollektivanställda inom tvättindustrin. Avtalet innebär en total kostnadsökning för företagen på 5,4 procent under ett 29 månader långt avtal som löper ut den 30 juni 2023.

Ny regionansvarig i sydöstra Sverige

27 jan 2021 | Arbetsgivarguiden
Tove Westerberg blir ny regionansvarig förhandlare och rådgivare i region sydöstra Sverige (Småland och Blekinge).

Regeringen tar vidare parternas LAS-överenskommelse

27 jan 2021 | Arbetsgivarguiden, Anställning, Lagar & avtal
Under hösten träffade Svenskt Näringsliv efter intensiva förhandlingar en principöverenskommelse med PTK (tjänstemannaorganisationerna), IF Metall och Kommunal rörande trygghet, omställning och anställningsskydd. Regeringen tillsätter nu tre utredningar som ska lämna förslag till hur överenskommelsen ska genomföras rent praktiskt.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in