Nyheter

 

 

Nyheter

Regeringen tar vidare parternas LAS-överenskommelse

27 jan 2021 | Arbetsgivarguiden, Anställning, Lagar & avtal
Under hösten träffade Svenskt Näringsliv efter intensiva förhandlingar en principöverenskommelse med PTK (tjänstemannaorganisationerna), IF Metall och Kommunal rörande trygghet, omställning och anställningsskydd. Regeringen tillsätter nu tre utredningar som ska lämna förslag till hur överenskommelsen ska genomföras rent praktiskt.

Arbetsmiljöverkets förslag på ny regelstruktur får kritik

15 jan 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag på en ny regelstruktur för sina föreskrifter som kommer att beröra alla verksamheter i Sverige. Målet med arbetet och den nya strukturen är att göra det lättare att söka, hitta och förstå reglerna samt att ta bort dubbelregleringar, kravnivån ska dock inte minskas utan vara på samma nivå som innan enligt Arbetsmiljöverket. Förslaget, och hela processen runt förslaget, har fått kritik, både från oss som arbetsgivarorganisation och facken.

Möjlighet att påverka din kommun!

30 dec 2020 | Arbetsgivarguiden
4 januari når Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner många företag inom IKEM:s branscher. Har du fått enkäten har du möjlighet att vara med att påverka förutsättningarna i din kommun. Det är viktigt att de synpunkter som företag inom vår bransch har är med och påverkar slutresultatet.

”Rättvisa och enkla stöd är helt avgörande”

28 dec 2020 | Arbetsgivarguiden
För många företag har det varit onödigt svårt eller ibland omöjligt att ta del av regeringens riktade åtgärder för att lindra den ekonomiska chocken bolagen har utsatts för i och med pandemin. Det skriver Jonas Hagelqvist, vd IKEM, och sjutton andra företrädare för näringslivsorganisationer på SvD Debatt.

Ny handelsrelation med Storbritannien ställer nya krav

28 dec 2020 | Arbetsgivarguiden
När Storbritannien lämnar EU vid årsskiftet kommer ett handelsavtal vara på plats som reglerar import och export. Detta är positiva nyheter för näringslivet. Samtidigt upphör den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital som gäller mellan EU:s medlemmar i förhållande till Storbritannien. I korthet innebär det en mer omständlig relation till Storbritannien som kommer att kräva mer administration och tulldeklarationer.

Energimyndigheten ska samordna Sveriges engagemang i europeiska vätgasprojekt

21 dec 2020 | Arbetsgivarguiden
Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att delta i IPCEI Vätgas (där IPCEI står för Important Projects for Common European Interest).  I uppdraget ingår att samordna och planera ansökningsprocessen för projekt som Sverige planerar att delta i, inklusive att samordna kontakter mellan sökanden, andra myndigheter och Näringsdepartementet.

Lönerevision enligt avtalet med Ledarna

15 dec 2020 | Arbetsgivarguiden, Löner och ersättningar
Många av de nya löneavtalen är klara och många företag arbetar nu med sina lönerevisionsprocesser. Av den anledningen vill vi passa på att påminna om tillämpningen av löneavtalet med Ledarna. Enligt avtalet med Ledarna, som är oförändrat efter avtalsförhandlingarna, ska en årlig löneprocess genomföras mellan den enskilde medlemmen i Ledarna och dennes chef. Lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare utifrån överenskomna mål, uppnådda resultat och individens utveckling och prestation, och här bestäms också vilket lönerevisionsdatum som gäller.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in