Nyheter

 

 

Nyheter

Jourfrågan

20 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetstid
Innehåll bakom inloggning

Lokal lönebildning

19 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönebildning
Så här i tider av slutförda förhandlingar och nya löneavtal kan det vara på sin plats att påminna om möjligheten till lokal lönebildning. Detta innebär att avtalen innehåller stupstockar, det vill säga en process, en siffra och ett revisionsdatum som gäller, om man inte lokalt kommer överens om annat. För de flesta av er är detta inget nytt, utan denna möjlighet har funits länge i IKEM:s kollektivavtal Tjänstemannaavtalet, I-avtalet, Kemiska Fabriker och kollektivavtalen för Återvinningsindustrin, Oljeraffinaderier samt Tvätt- och textilservice.

Förlängd korttidspermittering upp till sju månader

19 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Anställning
Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Att leda OSA på distans

19 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Det här webbinariet passar dig som är chef, skyddsombud eller jobbar med HR.  Prevent lär ut strategier för ett systematiskt arbetsmiljöarbete när du bara träffar dina medarbetare på distans. 

Industrins reformagenda

16 nov 2020 | Arbetsgivarguiden
Välkommen till ett digitalt seminarium 25 november där ledande politiker och näringslivsexperter diskuterar vad som behöver göras för att stärka Sverige som industrination.

Information om de nya kollektivatalen

6 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal
Från och med 1 november gäller nya avtal för Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metall och Återvinningsindustrin. Mycket information finns nu publicerat på IKEM:s webbplats.

Lönemärket satt för svensk arbetsmarknad

1 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal
Efter intensiva förhandlingar har IKEM och övriga industriförbund i natt kommit överens med facken om ett nytt löneavtal. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt.Löneavtalet innebär en total kostnadsökning för företagen på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023.

Träffpunkt IKEM: Kom på regionalt möte digitalt!

29 okt 2020 | Anställning
Höstens Träffpunkt-IKEM täcker områden som ibland tappas bort vid både anställning och avslut av anställning. Det är lätt att vara efterklok, men det behöver ni inte vara efter att har varit med vid något av våra två tillfällen 11 november och 16 november. Träffpunkt ges under en förmiddag då advokaterna Henrik Bengtsson och Magnus Berterud från Advokatfirman Delphi medverkar.

Coronaviruset – Vad gäller för arbetsgivaren?

27 okt 2020 | Arbetsgivarguiden
Coronaviruset sprids just nu över världen och flera europeiska länder är drabbade. Här svarar IKEM på några vanliga frågor som arbetsgivaren bör ha svar på. Sist hittar du viktiga aktörer som kan vara bra att känna till. Kontakta IKEM för vägledning.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in