Nyheter

 

 

Nyheter

Träffpunkt IKEM

24 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Lagar & avtal
Det här är träffen för dig som är medlem i arbetsgivarföreningen. Årets Tema är företagshemligheter, sekretess och konkurrensklausuler. Träffen sker digitalt och arrangeras inom vår regionala verksamhet.

Stöd i din lönekartläggning!

24 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönebildning, Löner och ersättningar
Hösten är den tid på året då många företag sätter av tid till att jobba med den lönekartläggning som enligt diskrimineringslagen ska ske årligen. I och med Corona-krisen och den uppskjutna avtalsrörelsen har någon lönerevision ännu inte skett i år. Men lagens krav på en årlig lönekartläggning har emellertid inte förändrats utan ligger kvar. Vi vill passa på att puffa för puffa vår onlinekurs i Lönekartläggning. Vi har också en broschyr som också beskriver hur kartläggningen ska gå till.

Erbjudande om träffsäker kompetensutveckling

21 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Kompetensförsörjning
Har ditt företag och de anställda påverkats av coronakrisen? Har ni eller kommer ni använda korttidsarbete eller justera er organisation? I så fall kan projektet "Kompetenssäkrad individ" ge er möjlighet att erbjuda kompetensutveckling för att stärka era medarbetares kompetens.

IKEM:s arbetsgivardagar - Vi ställer om!

18 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal, Avtal20, Lagar & avtal
Vi på IKEM vill hälsa dig välkommen till IKEM:s Arbetsgivardag! På grund av rådande läge ställer vi i år om och genomför IKEM:s arbetsgivardag i digital- och i komprimerad form. Du kan redan nu anmäla dig till någon av följande tillfällen, 24 november, 25 november,  30 november eller 1 december.

Stöd för arbetsmiljöutbildning

3 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
En överenskommelse har träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om stöd förarbetsmiljöutbildning. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller under 3 år; från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023. Överenskommelsen innebär att 75 miljoner kronor avsätts och AFA Trygghetsförsäkring finansierar stödet. AFA Försäkring kommer att administrera stödet och IKEM kommer att ansluta sig som utbildningsanordnare.

Kurs i exponeringsbedömning

3 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Göteborgs universitet anordnar under våren 2021 en ny kurs i exponeringsbedömningar för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker omfattande 15 högskolepoäng.

Ändrade föreskrifter för arbetsplatsens utformning

3 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2021. Föreskrifterna ställer krav på hur en arbetsplats ska vara utformad, exempelvis lokalutformning, inomhusklimat, belysning, möjlighet till utrymning och personalutrymmen.

Hemarbete – vad gäller?

2 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Under den pågående corona-pandemin har Folkhälsomyndigheten varit tydliga med att rekommendera hemarbete för de som har möjlighet – något som många företag också bejakat i den utsträckning det varit möjligt. Men vem bestämmer egentligen? Hur ska man tänka i arbetsgivarfrågor? Vi rätar ut alla frågetecken på våra specialsidor för medlemmar!

LAS- och omställningsförhandlingarna återupptagna

21 aug 2020 | Arbetsgivarguiden
Tisdagen den 18 augusti återupptogs förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och LO rörande ändrade uppsägningsregler och omställningslösningar. Dessförinnan, fredagen den 14 augusti, hade LO fattat beslut i sitt representantskap att återuppta förhandlingarna. Förhandlingarna kommer nu att pågå under augusti och september.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in