Nyheter

 

 

Nyheter

Nya reglerna om korttidspermittering

4 maj 2020 | Arbetsgivarguiden
Korttidspermittering innebär att arbetstagare tillfälligt minskar sin arbetstid med 20, 40 eller 60 procent. Under maj – juli kan arbetstiden också minskas med 80 procent. Staten tar 75 procent av kostnaden och därutöver delar arbetsgivaren och arbetstagaren lika på kostnaderna.

Henrik Stävberg blir förhandlingschef på IKEM

27 apr 2020 | Arbetsgivarguiden
Den 1 juli tillträder Henrik Stävberg som ny förhandlingschef på IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB. Henrik har varit anställd sedan 2012, först som förhandlare och rådgivare och därefter de senaste fem åren som biträdande förhandlingschef.

Omställning av industriproduktionen – Corona/Covid19

8 apr 2020 | Arbetsgivarguiden
Sedan mitten på mars leder IKEM ett uppdrag från Näringsdepartementet/Socialstyrelsen att undersöka möjligheter inom industrin att ställa om för tillverkning av personlig skyddsutrustning. Arbetet sker i nära samarbete med övriga industriförbund.

Barnomsorg för samhällskritiska verksamheter

26 mar 2020 | Arbetsgivarguiden
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram föreskrifter och allmänna råd som ska säkra barnomsorg för barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna upprätthållas även i ett läge där förskolor och grundskolor är stängda.

IKEM:s kollektivavtal prolongeras till den 31 oktober 2020

23 mar 2020 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal
IKEM har fredagen den 20 mars 2020 svarat ja på en hemställan från industrins medlare (Opartiska ordföranden) innebärande en ajournering av pågående kollektivavtalsförhandlingar. Även facken inom industrin har svarat ja på medlarnas hemställan. Förhandlingarna återupptas den 1 oktober 2020. De kollektivavtal som skulle löpt ut den 31 mars förlängs till att gälla fram till och med den 31 oktober 2020.

Industrins avtal förlängs på grund av corona

20 mar 2020 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal
I dag förlängdes industrins nuvarande kollektivavtal till den 31 oktober 2020. Orsaken är det svårbedömda ekonomiska läge som svenska företag hamnat i på grund av Corona-viruset covid-19. Förhandlingarna återupptas i oktober.

Förslag om likviditetförstärkning via skattekontot

19 mar 2020 | Arbetsgivarguiden
Regeringen har presenterat ytterligare budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn.

Krispaket för svenska företag och jobb

16 mar 2020 | Arbetsgivarguiden
Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Kan vi starta arbetet med lönerevision, trots att de nya avtalen inte är klara?

27 feb 2020 | Arbetsgivarguiden, Löner och ersättningar
IKEM är just nu involverad i pågående avtalsförhandlingar om nya kollektivavtal. Avtalen vi har idag sjunger på sin sista vers och kan inte ligga till grund för 2020 års lönerevision. På frågan om ni lokalt kan starta arbetet med lönerevision eller om ni måste vänta till de nya avtalen är undertecknade är vårt svar att det är bra om ni inleder ett förberedande arbete.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in