Nyheter

 

 

Nyheter

Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser

27 feb 2020 | Arbetsgivarguiden
Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, har överlämnat sin slutredovisningen av uppdraget "Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser" till regeringen. Under våren kommer myndigheten att sprida kunskap i ett flertal webbinarier.

Lönekartläggning online

27 feb 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönebildning
Se vår onlinekurs "Lönekartläggning", vilket kan passa bra nu inför stundande lönerevision. Kursen vänder sig till dig som är ny inom området och dig som vill fräscha upp kunskaperna. Emma Hjorth från Hjorth & Partners AB håller i kursen.

Coronvirusets - Åtgärder vid produktionsstörning

21 feb 2020 | Arbetsgivarguiden
Under senaste tiden har uppgifter förekommit i media om att företag kan komma att varsla personal i Sverige på grund av coronaviruset i Kina. Orsaken är att många kinesiska fabriker står stilla. Om du som arbetsgivare skulle hamna i denna situation så finns det alternativ till att säga upp medarbetare. Kontakta IKEM för vägledning!

Coronaviruset: Så här kan arbetsgivaren agera

31 jan 2020 | Arbetsgivarguiden
En högaktuell fråga är oron kring Coronaviruset. Vi har sammanställt hur du som är arbetsgivare kan agera om anställda varit i områden drabbade av viruset.

Avtalsrörelsen startar i vikande konjunktur – IKEM vill växla ned löneökningarna

20 dec 2019 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal
Nästa år ska nästan tre miljoner svenska löntagare få nya löner och som vanligt är industrin först ut. På fredagsmorgonen träffades IF Metall och IKEM för att byta yrkanden i en avtalsrörelse som sker när den internationella konjunkturen är inne i en period med tydlig avmattning. IKEM:s avtalskrav är framtagna utifrån medlemmarnas behov och med målet att stärka företagens konkurrenskraft.

Ny partsgemensam rapport

4 okt 2019 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
IKEM har tillsammans med Ledarna genomfört en kartläggning av chefers upplevda situation och förutsättningar i medlemsföretagen. Fokus ligger på chefens organisatoriska förutsättningar och i vilken utsträckning chefsuppdragen upplevs som begripliga och meningsfulla.

Nya arbetsmiljöregler närmar sig

3 sep 2019 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
De flesta av er känner säkerligen till Arbetsmiljöverkets arbete med att strukturera om samtliga arbetsmiljöföreskrifter. Syftet är att modernisera regelverket, minska dubbelregleringen, ge ökad överblick, öka enhetligheten samt göra det lättare att ta in nya arbetsmiljörisker. Ett omfattande arbete som IKEM noga följer.

Nya regler gällande konflikträtt

22 aug 2019 | Arbetsgivarguiden, Lagar & avtal
Den 1 augusti ändrades MBL:s regler om konflikträtt på arbetsmarknaden. Ändringarna innebär en inskränkning av konflikträtten när arbetsgivaren har kollektivavtal.

Nytt partsgemensamt material om lönekartläggning

2 jul 2019 | Arbetsgivarguiden, Lönebildning
IKEM har tillsammans med sina avtalspartners IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Ledarna tagit fram ett nytt partsgemensamt stödmaterial om Lönekartläggning.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in