Nyheter

Nyheter

Gravida, vaccination och covid-19

24 sep 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Gravida som är vaccinerade (dos 2), eller har genomgått sjukdom med covid-19 de senaste sex månaderna, anses ha samma skydd mot allvarlig sjukdom som icke gravida och kan därmed återgå till arbetsplatsen. I vissa enskilda fall kan en läkare behöva göra en individuell bedömning av riskerna, till exempel om personen också tillhör någon annan riskgrupp. Är bedömningen då att allvarlig risk föreligger för den gravida så kan denne fortsatt ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan.

Hjärnvänlig arbetsmiljö

24 sep 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Prevent, i vilken IKEM ingår, erbjuder nu mejlskolan för hjärnvänlig arbetsmiljö. Det går till så att du får fem mejl som tar upp fem olika aspekter av ämnet som ni kan diskutera på personal- eller avdelningsmöten. En kort film ingår i varje mejl och diskussionsunderlag.

Stödet för korttidsarbete förlängs och IKEM har träffat nya avtal

17 jun 2021 | Arbetsgivarguiden
Det befintliga förstärkta systemet om stöd för korttidsarbete upphör den 30 juni 2021. Nu har Regeringen kommit med ett förslag om att förlänga det förstärkta systemet i ytterligare tre månader: juli, augusti och september 2021. IKEM därför träffat nya avtal avseende korttidsarbete med statligt stöd för arbetare och tjänstemän. Avtalen gäller från 1 juli till och med 30 september 2021.

Ny lämplighetsprövning av den som deltar i verksamhet med explosiva varor

16 jun 2021 | Arbetsgivarguiden, Lagar & avtal
I syfte att öka kontrollen över de som befattar sig med explosiva varor och bidra till att bryta denna utveckling har Riksdagen beslutat om ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Den nuvarande tillståndsprövningen blir mer omfattande. Samtidigt förtydligas och utökas regleringen kring bland annat möjligheten att återkalla tillstånd.

Regeringen presenterade LAS-förslag

7 jun 2021 | Arbetsgivarguiden, Anställning
Nu är regeringens utredningar om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden klara. Nu ska förslagen ut på remiss och planen är att förändringarna ska genomföras vid halvårsskiftet 2022.

Nya regler om arbetsanpassning

2 jun 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Från den 1 juni gäller Arbetsmiljöverkets nya regler, AFS 2020:5, om arbetsanpassning. Föreskrifterna har ett tydligare fokus på de arbetslivs- och arbetsplatsinriktade insatserna, det vill säga de delar som arbetsgivaren rår över.

Online: Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete

31 maj 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Den 6 maj höll vi ett webbinarium där vi gick igenom grunderna för systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga den metod som hjälper dig som arbetsgivare att hantera alla typer av arbetsmiljöförhållanden i er verksamhet.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in