Nyheter

Nyheter

Lönesamtalet

31 jan 2022 | Arbetsgivarguiden, Lönebildning
Innehåll bakom inloggning

Vad händer med familjeveckan?

28 jan 2022 | Arbetsgivarguiden
I regeringens budgetproposition för år 2022 fanns ett lagförslag om införande av en så kallad familjevecka, det vill säga ett antal dagar per år då föräldrar kan vara lediga från arbetet och få ersättning från Försäkringskassan. Det var, som bekant, oppositionens samlade budgetmotion som fick flest röster i riksdagen. Detta innebar att regeringens föreslagna finansiering av familjeveckan inte gick igenom.

Tredje Framtidsstyrelsen utsedd

27 jan 2022 | Arbetsgivarguiden
Nu är den tredje omgången Framtidsstyrelse utsedd där yngre medarbetare får möjlighet att ingå i ett nätverk med kollegor från andra av IKEM:s medlemsföretag.

Förslagen som kan fixa kompetenskrisen

24 jan 2022 | Arbetsgivarguiden
Sju av tio svenska företag har idag svårt att få tag på kompetens. Så många som vart femte rekryteringsförsök misslyckas trots den växande arbetslösheten. Samtidigt har elever på de nationella yrkesutbildningsprogrammen sjunkit från 45 till 30 procent under de senaste 13 åren. Svenskt Näringsliv presenterar därför en reformagenda där de föreslår att företag och branscher får betydligt mer inflytande över den gymnasiala yrkesutbildningen.

Rapportera in till medlemsuppgiften.se senast 28 februari

21 jan 2022 | Arbetsgivarguiden
Nu är det dags att rapportera in företagets uppgifter för ert medlemskap i IKEM till medlemsuppgift.se. Uppgifterna ligger till grund för den årliga service- och medlemsavgiften som finansierar det arbete som medlemsorganisationerna tillsammans med Svenskt Näringsliv genomför för att göra det enklare och lönsammare att driva företag och vara arbetsgivare.

Många ville veta mer om medarbetaravtal

19 jan 2022 | Arbetsgivarguiden
Intresset från medlemmarna var stort när IKEM på onsdagen arrangerade ett webbinarium om medarbetaravtal. Ett sextiotal personer var anmälda till webinariet där Henrik Stävberg informerade om vad ett medarbetaravtal är och vad företag som vill teckna ett sådan avtal bör tänka på. Nu kan alla IKEM-medlemmar titta på en inspelad version av webbinariet och ta del av presentationen.

Ändring i tjänstemannaavtalet på grund av höjt tak för sjukpenning

17 dec 2021 | Arbetsgivarguiden
Riksdagen beslutade den 15 december 2021 att höja inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst i socialförsäkringsbalken från 8 till 10 prisbasbelopp. De ändrade reglerna kommer att träda ikraft den 1 januari 2022 och IKEM har därför kommit överens med tjänstemannaorganisationerna om en konsekvensändring i kollektivavtalet för tjänstemän.

Seminarie/webbinarie: Mer klimatvänlig och rättsäker miljöprövning

30 nov 2021 | Arbetsgivarguiden
Svenskt Näringsliv lanserar under seminariet den 14 december rapporten ”En miljöprövning för omställning och nya möjligheter” som fokuserar på hur lagstiftningen bör utformas för att utveckla det goda miljöskyddet genom effektivare miljötillståndsprocesser. Rebecca Wennerberg som är miljöjurist på IKEM, är en av de medverkande. Du kan delta på seminariet antingen fysiskt i Stockholm i Näringslivets Hus eller online.

Medarbetaravtal – Bra för både medarbetare och företag

25 nov 2021 | Arbetsgivarguiden
Medarbetaravtal främjar vikten av alla anställdas betydelse och stärker samhörighetskänslan på arbetsplatsen. Dessutom minskar det tiden som företag behöver lägga på administration. Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM har under de senaste åren sett ett ökat intresse för medarbetaravtal bland medlemsföretagen. Därför har IKEM nu tagit fram inspiration och fakta till företag som vill lära sig mer om denna typ av avtal.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in