Nyheter

Nyheter

Prata lön med Christer!

26 mar 2021 | Arbetsgivarguiden, Lönebildning
Lönebildningsprocessen beskrivs av många som en båda omständlig och jobbig process som i slutänden ändå inte gör alla nöjda. Hur ska man egentligen tänka kring lön och lönebildning? Vad måste vi göra och hur får vi förståelse för vårt tänk? Vad innebär egentligen de steg som beskrivs i kollektivavtalen?

Introduktion till kollektivavtalad försäkring och pension

17 mar 2021 | Arbetsgivarguiden, Försäkringar och pension
IKEM:s medlemmar i arbetsgivarföreningen har möjlighet att gå de kurser som Avtalat ger om kollektivavtalade försäkringar och pension. Alla webbutbildningar är kostnadsfria. Ett tips från oss är webbutbildningen "Introduktion till kollektivavtalad pension och försäkring"  som vänder sig till dig som nyligen tecknat kollektivavtal eller som behöver en repetition.

Ompröva vem som ska få gå komvux och yrkesvux

4 mar 2021 | Arbetsgivarguiden, Kompetensförsörjning
Vi är oroade av den prioritetsordning som nu föreslås. Därför uppmanar vi regeringen att ompröva beslutet. Det skriver Greta Hjortzberg, IKEM, tillsammans med andra representanter för arbetsgivar- och fackförbund i Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning

Regeringen förslår att arbetsgivaravgifter för upp till två anställda sänks

19 feb 2021 | Arbetsgivarguiden, Anställning
Möjligheterna att anställa har blivit svårare på grund av pandemin. Regeringen föreslår därför att nedsättningen av arbetsgivaravgiften temporärt ska utvidgas för den första anställda till att omfatta två personer. Förslaget till Lagrådet bygger på överenskommelsen med regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet.

Arbetsmiljöverket ändrar sin tolkning kring smittor i arbetslivet

19 feb 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
En ny tolkning som påverkar samtliga företag i Sverige och som ger upphov till en rad frågor. Ändringen har dessutom skett utan kommunikationsinsats från Arbetsmiljöverket. Mycket anmärkningsvärt tycker vi på IKEM, som nu, tillsammans med Svenskt näringsliv och övriga arbetsgivarorganisationer kräver förklaring från Arbetsmiljöverket.

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

15 feb 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Den nya strategin har titeln En god arbetsmiljö för framtiden och ska gälla för åren 2021 - 2025. Den har fyra prioriterade områden och ersätter den tidigare arbetsmiljöstrategin som gällt senaste åren. En hel del i uppdragen och upplägget känns igen från föregående strategi men både pandemin och ett ökat fokus på jämställhet genomsyrar den nya strategin. En årlig redovisning kommer att ske 1 mars varje år.

Nya regler för resor till Sverige

15 feb 2021 | Arbetsgivarguiden
Regeringen har beslutat att personer som är utländska medborgare och som vill resa in i Sverige måste ha testat negativt för covid-19. Resenären måste kunna visa upp ett intyg vid gränsen som visar att resenären har testat negativt.

Leveranser till sjukvården och äldreboenden säkrad - avtal klart för tvättindustrin

28 jan 2021 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal
Efter intensiva förhandlingar har IKEM och IF Metall i kväll kommit överens om ett nytt kollektivavtal för landets kollektivanställda inom tvättindustrin. Avtalet innebär en total kostnadsökning för företagen på 5,4 procent under ett 29 månader långt avtal som löper ut den 30 juni 2023.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in