Nyheter

Nyheter

Gravida, vaccination och covid-19

24 sep 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Gravida som är vaccinerade (dos 2), eller har genomgått sjukdom med covid-19 de senaste sex månaderna, anses ha samma skydd mot allvarlig sjukdom som icke gravida och kan därmed återgå till arbetsplatsen. I vissa enskilda fall kan en läkare behöva göra en individuell bedömning av riskerna, till exempel om personen också tillhör någon annan riskgrupp. Är bedömningen då att allvarlig risk föreligger för den gravida så kan denne fortsatt ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan.

Hjärnvänlig arbetsmiljö

24 sep 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Prevent, i vilken IKEM ingår, erbjuder nu mejlskolan för hjärnvänlig arbetsmiljö. Det går till så att du får fem mejl som tar upp fem olika aspekter av ämnet som ni kan diskutera på personal- eller avdelningsmöten. En kort film ingår i varje mejl och diskussionsunderlag.

Stödet för korttidsarbete förlängs och IKEM har träffat nya avtal

17 jun 2021 | Arbetsgivarguiden
Det befintliga förstärkta systemet om stöd för korttidsarbete upphör den 30 juni 2021. Nu har Regeringen kommit med ett förslag om att förlänga det förstärkta systemet i ytterligare tre månader: juli, augusti och september 2021. IKEM därför träffat nya avtal avseende korttidsarbete med statligt stöd för arbetare och tjänstemän. Avtalen gäller från 1 juli till och med 30 september 2021.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in