Nyheter

Nyheter

Ny lämplighetsprövning av den som deltar i verksamhet med explosiva varor

16 jun 2021 | Arbetsgivarguiden, Lagar & avtal
I syfte att öka kontrollen över de som befattar sig med explosiva varor och bidra till att bryta denna utveckling har Riksdagen beslutat om ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Den nuvarande tillståndsprövningen blir mer omfattande. Samtidigt förtydligas och utökas regleringen kring bland annat möjligheten att återkalla tillstånd.

Regeringen presenterade LAS-förslag

7 jun 2021 | Arbetsgivarguiden, Anställning
Nu är regeringens utredningar om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden klara. Nu ska förslagen ut på remiss och planen är att förändringarna ska genomföras vid halvårsskiftet 2022.

Nya regler om arbetsanpassning

2 jun 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Från den 1 juni gäller Arbetsmiljöverkets nya regler, AFS 2020:5, om arbetsanpassning. Föreskrifterna har ett tydligare fokus på de arbetslivs- och arbetsplatsinriktade insatserna, det vill säga de delar som arbetsgivaren rår över.

Online: Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete

31 maj 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Den 6 maj höll vi ett webbinarium där vi gick igenom grunderna för systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga den metod som hjälper dig som arbetsgivare att hantera alla typer av arbetsmiljöförhållanden i er verksamhet.

Nationaldagen infaller på en söndag

31 maj 2021 | Arbetsgivarguiden, Lagar & avtal
I år infaller nationaldagen på en söndag, som för många arbetstagare är en arbetsfri dag. Med anledning av detta får IKEM nu frågor om hur nationaldagen ska hanteras i år. Hur ni ska hantera frågan blir beroende på om ni hanterat nationaldagsfrågan lokalt eller inte.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in