Nyheter

Nyheter

Lönerevision enligt avtalet med Ledarna

15 dec 2020 | Arbetsgivarguiden, Löner och ersättningar
Många av de nya löneavtalen är klara och många företag arbetar nu med sina lönerevisionsprocesser. Av den anledningen vill vi passa på att påminna om tillämpningen av löneavtalet med Ledarna. Enligt avtalet med Ledarna, som är oförändrat efter avtalsförhandlingarna, ska en årlig löneprocess genomföras mellan den enskilde medlemmen i Ledarna och dennes chef. Lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare utifrån överenskomna mål, uppnådda resultat och individens utveckling och prestation, och här bestäms också vilket lönerevisionsdatum som gäller.

Jourfrågan

20 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetstid
Innehåll bakom inloggning

Lokal lönebildning

19 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönebildning
Så här i tider av slutförda förhandlingar och nya löneavtal kan det vara på sin plats att påminna om möjligheten till lokal lönebildning. Detta innebär att avtalen innehåller stupstockar, det vill säga en process, en siffra och ett revisionsdatum som gäller, om man inte lokalt kommer överens om annat. För de flesta av er är detta inget nytt, utan denna möjlighet har funits länge i IKEM:s kollektivavtal Tjänstemannaavtalet, I-avtalet, Kemiska Fabriker och kollektivavtalen för Återvinningsindustrin, Oljeraffinaderier samt Tvätt- och textilservice.

Förlängd korttidspermittering upp till sju månader

19 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Anställning
Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Att leda OSA på distans

19 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Det här webbinariet passar dig som är chef, skyddsombud eller jobbar med HR.  Prevent lär ut strategier för ett systematiskt arbetsmiljöarbete när du bara träffar dina medarbetare på distans. 

Industrins reformagenda

16 nov 2020 | Arbetsgivarguiden
Välkommen till ett digitalt seminarium 25 november där ledande politiker och näringslivsexperter diskuterar vad som behöver göras för att stärka Sverige som industrination.

Information om de nya kollektivatalen

6 nov 2020 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal
Från och med 1 november gäller nya avtal för Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metall och Återvinningsindustrin. Mycket information finns nu publicerat på IKEM:s webbplats.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in