Nyheter

Nyheter

IKEM:s konjunkturbrev: Bristen på plastråvara kan få allvarliga konsekvenser för svensk industri

7 maj 2021 | Arbetsgivarguiden, Plast
Den svenska kemi-, plast- och gummiindustrin är inne i en stark tillväxtfas och landar på index 121 (där allt över 100 innebär tillväxt), det visar IKEM:s konjunkturbrev för kvartal ett 2021. Läkemedelsindustrin och raffinaderierna landar på index 90, vilket innebär en tillbakagång jämfört med kvartal ett 2020. För läkemedelsindustrins del beror nedgången förmodligen på höga jämförelsetal från kvartal ett 2020. Ett orosmoln för samtliga industrigrenar, men särskilt för plastindustrin är bristen på plastråvara och ökade plastråvarupriser.

Nominera till Industrins jämställdhetspris

5 maj 2021 | Arbetsgivarguiden, Jämställdhet och diskriminering
Att arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas. Därför delar Industrirådet årligen ut ett pris till företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Nu öppnar nomineringsperioden!

Så genomförs vaccinering säkert på arbetsplatsen

4 maj 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Arbetsmarknadens parter vill att vaccinering under fas 4 ska kunna erbjudas på eller i nära anslutning till arbetsplatserna. Nu finns en vägledning för hur det kan göras på ett säkert sätt. ”Vaccination på arbetsplatser” har tagits fram av parterna tillsammans med Sveriges Företagshälsor och Prevent.

Webbinarium: Om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

4 maj 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan många gånger upplevas som något diffust och otydligt. Signaler om ohälsa och risker kan vara svårare att fånga upp än för fysiska faktorer som till exempel buller, fallskador eller ergonomi. När blir exempelvis stress farligt? Det blir heller inte lättare när många medarbetare jobbar på distans. Välkommen till webbinarium om OSA 7 maj kl 9.00.

Den sociala pelaren får EU att skena

28 apr 2021 | Arbetsgivarguiden
Som arbetsgivarföreträdare inom svensk exportindustri är vi starkt kritiska till den skenande utvecklingen inom EU, där allt fler lagförslag kan knytas till den sociala pelaren. Vår modell – den svenska modellen – bygger på kollektivavtal och är en unik företeelse, där arbetsmarknadens parter förhandlar fram villkoren på arbetsmarknaden. Den vill vi värna. Det skriver Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, vd IKEM i dag i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

Utbyggnaden av yrkesvux måste spegla hela arbetsmarknadens behov

28 apr 2021 | Arbetsgivarguiden, Kompetensförsörjning
Takten i utbyggnaden av yrkesvux är imponerande. Men utbyggnaden måste spegla hela arbetsmarknadens behov. Allt tyder på att tydligare statlig styrning måste till för att så ska bli fallet, skriver Svenskt Näringsliv tillsammans med IKEM och tolv andra branschorganisationer i en slutreplik i Altinget.

Regeringen måste förändra korttidslagen

28 apr 2021 | Arbetsgivarguiden, Anställning, Lagar & avtal
Vi uppmanar regering och riksdag att ändra korttidslagen och skapa ljus i tunneln för de många företag som fortfarande kämpar för sin överlevnad. Det skriver Svenskt Näringsliv tillsammans med IKEM och nio andra ledande arbetsgivarorganisationer i en debattartikel i Altinget.

Nominera till Arbetsmiljöstipendiet 2021!

9 apr 2021 | Arbetsgivarguiden
Har du en chef eller ett skyddsombud på ditt jobb som haft extra stor betydelse under pandemin eller som har jobbat för att förbättra arbetsmiljön? Då kan du nominera din kandidat till Arbetsmiljöstipendiet 2021.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in