Nyheter

Nyheter

Gemensamt ansvar när vi återupptar förhandlingarna

28 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Avtal20
Den 1 oktober återupptas förhandlingarna om nya kollektivavtal. Det sker i ett läge när osäkerhet inom hela världsekonomin fortfarande är stor och arbetslösheten är hög.

Arbetsmiljöverket inspekterar belastningsergonomi

24 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Under vecka 41 och 42 kommer Arbetsmiljöverket genomföra 1350 inspektioner gällande belastningsergonomi. Några av IKEM:s branscher kommer att bli berörda.

Träffpunkt IKEM

24 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Lagar & avtal
Det här är träffen för dig som är medlem i arbetsgivarföreningen. Årets Tema är företagshemligheter, sekretess och konkurrensklausuler. Träffen sker digitalt och arrangeras inom vår regionala verksamhet.

Stöd i din lönekartläggning!

24 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Lönebildning, Löner och ersättningar
Hösten är den tid på året då många företag sätter av tid till att jobba med den lönekartläggning som enligt diskrimineringslagen ska ske årligen. I och med Corona-krisen och den uppskjutna avtalsrörelsen har någon lönerevision ännu inte skett i år. Men lagens krav på en årlig lönekartläggning har emellertid inte förändrats utan ligger kvar. Vi vill passa på att puffa för puffa vår onlinekurs i Lönekartläggning. Vi har också en broschyr som också beskriver hur kartläggningen ska gå till.

Erbjudande om träffsäker kompetensutveckling

21 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Kompetensförsörjning
Har ditt företag och de anställda påverkats av coronakrisen? Har ni eller kommer ni använda korttidsarbete eller justera er organisation? I så fall kan projektet "Kompetenssäkrad individ" ge er möjlighet att erbjuda kompetensutveckling för att stärka era medarbetares kompetens.

IKEM:s arbetsgivardagar - Vi ställer om!

18 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal, Avtal20, Lagar & avtal
Vi på IKEM vill hälsa dig välkommen till IKEM:s Arbetsgivardag! På grund av rådande läge ställer vi i år om och genomför IKEM:s arbetsgivardag i digital- och i komprimerad form. Du kan redan nu anmäla dig till någon av följande tillfällen, 24 november, 25 november,  30 november eller 1 december.

Stöd för arbetsmiljöutbildning

3 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
En överenskommelse har träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om stöd förarbetsmiljöutbildning. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller under 3 år; från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023. Överenskommelsen innebär att 75 miljoner kronor avsätts och AFA Trygghetsförsäkring finansierar stödet. AFA Försäkring kommer att administrera stödet och IKEM kommer att ansluta sig som utbildningsanordnare.

Kurs i exponeringsbedömning

3 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Göteborgs universitet anordnar under våren 2021 en ny kurs i exponeringsbedömningar för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker omfattande 15 högskolepoäng.

Ändrade föreskrifter för arbetsplatsens utformning

3 sep 2020 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2021. Föreskrifterna ställer krav på hur en arbetsplats ska vara utformad, exempelvis lokalutformning, inomhusklimat, belysning, möjlighet till utrymning och personalutrymmen.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in