Skriv ut

Bioekonomins framtida roll i stark västsvensk kemi- och drivmedelsindustri

I Västsverige finns merparten Sveriges raffinaderikapacitet, ledande skogsindustrier och Sveriges största kemiindustrikluster. Genom att hitta synergier mellan dessa industrisektorer kan hela Sveriges industri bli mer hållbar. Hur detta ska gå till och vad som behövs för att det ska bli verklighet diskuterades under ett webbinarium arrangerat av Klimatledande processindustris och Bioinnovations i veckan som gick.

I Västsverige produceras drivmedel, plaster, färger, limmer, och specialkemikalier som används nationellt såväl som globalt. Skogens råvaror och andra bioråvaror används för produkter såsom byggmaterial, drivmedel, massa och papper. 

För att lyckas behöver skogliga restströmmar samsas med andra utvecklingsfrågor med tillhörande råvaruströmmar och tekniker såsom plaståtervinning, industriell elektrifiering, användningen av vätgas, CCS och CCU. På seminariet berättade flera av IKEM:s medlemmar om sina framtidsplaner och om hur de ser på möjligheten att ställa om.

Olov Öhrman, Avdelningschef Forskning och Utveckling, Preem, menade att samprocessning i befintliga anläggningar, där man succesivt öka andelen biobaserat är en viktig väg framåt. Det minskar behovet av att investera i ny anläggning och all bioråvara behöver finnas från start.

Anna Berggren, Vice President Sustainability, Perstorp, berättade om Project Air, där planen är att producera metanol av koldioxid och restströmmar som förbränns i dag med hjälp av fossilfri el. Planerad uppstart slutet 2025. Största utmaningarna är ekonomin, tekniken hindrar inte, enligt Anna Berggren.

Dick Gustafsson, VD, Ohla Plast & Färgteknik, berättade om PVC-plast som i dag tillverkas av fossil olja och salt, men som lika gärna kan tillverkas av eten från skogsråvara. Varje år används 160 000 ton plast in i fastigheter, varav 60 000 ton PVC.

I seminariet medverkade också Nils Hannerz, Forsknings- och innovationschef, IKEM, Anna Wiberg, Programchef, BioInnovation, Magnus Andersson, Processledare, RISE, Hanna Paradis, Klusterledare, Johanneberg Science Park, Maria Grahn, Senior forskare, Chalmers, Helena L Nilsson, Regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen, Tomas Rydberg, IVL, Simon Harvey, Professor, Energiteknik, Chalmers, Henrik Brodin, Strategic Business Development Manager, Södra, Martin Hedberg, Forskare, RISE, Kristina Jonäng, Regionråd, Västra Götalandsregionen och Hanna Tornevall, Chalmers Industriteknik 

Det går att se en inspelad version av webbinariet här

Webbinariet ingår i serien "Resurssmart industri”, ett samarrangemang mellan det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries Cluster, Paper Province, Lubirc, Klimatledande processindustri och RISE Processum.

Läs mer här på bioinnovation.se  

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in