Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Bra att skatten på engångsartiklar skjuts upp

IKEM är positiva till att regeringen nu skjuter på införandet av skatt på muggar och livsmedelsbehållare. Regeringen har lyssnat på näringslivets kritik, i alla fall det som handlar om att nyttan med engångsprodukter är större än någonsin under pandemin. De behövs för att möjliggöra avhämtning av mat och därmed minska risken för smittspridning.

― IKEM har tillsammans med andra berörda organisationer inom Svenskt Näringsliv framfört kritik mot skatten, som snarare hindrar näringslivets pågående omställning till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM.

Att en skatt på engångsartiklar ska införas under mandatperioden finns med i januariavtalet mellan S, MP, C och L. Utredningen som blev klar tidigt förra hösten föreslog att skatten införs 1 november 2021. Handelns utredningsinstitut, HUI research, har bedömt att 1 800 jobb skulle gå förlorade enbart i restaurangbranschen.

I fredags meddelade regeringen att man skjuter på införandet av skatten med hänvisning till inte är lämpligt att gå fram med en ska mitt under pandemin.

― Från IKEM har vi varit mycket kritiska till att utredningen särbehandlar plasterna samt inte gynnar återvunnen eller biobaserad plast. Den föreslagna skatten lever därför inte upp till syftet som skulle vara att stödja en övergång till en mer resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi, säger Lena Lundberg. Dessutom har regeringen nu presenterat sitt förslag på hur direktivet för engångsplastprodukter ska implementeras i Sverige och det är dåligt med dubbla styrmedel.

Nyheten om att regeringen skjuter på införandet av skatten 

Remiss-svar: IKEM:s kritik mot skatten

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in