Skriv ut

”Dags för en ny industripolitik för Sverige”

Klimatomställningen och elektrifieringen går nu snabbt inom den svenska industrin. Det är vi stolta över, men politiken ligger dessvärre ofta långt efter. Därför presenterar vi idag en ny reformagenda.– Vi skapar verklig klimatnytta varje dag, men nu måste politiken ge oss rätt förutsättningar att fortsätta våga satsa här i Sverige, säger Maria Sunér, vd för branschorganisationen Svemin.

Med mindre än ett år kvar till valet presenterar den samlade svenska industrin, IKEM plus tretton andra bransch- och arbetsgivarorganisationer, en gemensam plattform – ”Industrins reformagenda: vi leder den hållbara omställningen” – som vänder sig till riksdagens samtliga partier.

Maria Sunér, som har lett arbetet med Industrins reformagenda, konstaterar att det är hög tid för ett nytt samförstånd mellan politiker, myndigheter och svensk industri för att lyfta Sverige som industrination, skapa en hållbar tillväxt och att komma tillrätta med de systemfel som står i vägen för detta.

Vi behöver en stark svensk industripolitik som ser helheten och inte bromsar omställningen. Vi behöver långsiktiga och förutsägbara lösningar på tillståndsprocesserna och en elförsörjning som fungerar. Vi måste också komma tillrätta med kompetensbristen och flaskhalsarna på arbetsmarknaden, säger Maria Sunér.

Läs hela pressmeddelandet här 

Läs mer om Industrins reformagenda - övriga reformområden och förslag 

Kort film om Industrins reformagenda

Läs intervjun med Maria Sunér i Tidningen Näringsliv
 

Om industrins reformagenda

Industrins reformagenda är framtagen av 14 ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer och består av tolv reformområden. Alla tolv reformområden hänger ihop och behöver åtgärdas om industrins ska få fart på tillväxten, lyckas vi med det kan industrin även i framtiden bidra till Sverige och svensk välfärd. 

Bakom reformagendan står Byggmaterialindustrierna, Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare, Innovations- och Kemiindustrierna, Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Sveriges bergmaterialindustri, Skogsindustrierna, Svemin, Teknikföretagen, Sveriges Textil- och Modeföretag, Trä- och Möbelföretagen samt Återvinningsindustrierna

Om svensk industri

Industrisektorn står för 20 procent av BNP. Ungefär 800 000 personer har sina jobb direkt och indirekt tack vare efterfrågan på industriföretagens produktion. Utöver det finansieras cirka 185 000 personer inom kommun och stat av skatter från industrin.

Svensk industri – som i allmänhet har ett mindre klimatavtryck än motsvarande branscher i andra länder – är en global angelägenhet genom att 78 procent av förädlingsvärdet är export. Att skapa goda och förbättrade konkurrensförutsättningar för svensk industri bidrar på så sätt till ökande marknadsandelar samtidigt som länder där industrin gör större klimatavtryck får svårare att konkurrera.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in