Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Jonas Hagelqvist, vd IKEM och Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.
Jonas Hagelqvist, vd IKEM och Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna. Foto: till vänster fotograf: Bengt Säll. Foto till höger fotograf: Rikard Westman

Den sociala pelaren får EU att skena

Som arbetsgivarföreträdare inom svensk exportindustri är vi starkt kritiska till den skenande utvecklingen inom EU, där allt fler lagförslag kan knytas till den sociala pelaren. Vår modell – den svenska modellen – bygger på kollektivavtal och är en unik företeelse, där arbetsmarknadens parter förhandlar fram villkoren på arbetsmarknaden. Den vill vi värna. Det skriver Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, vd IKEM i dag i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

Den 7–8 maj samlas EU-ledarna till toppmöte i Porto för att diskutera den europeiska sociala pelaren. Jonas Hagelqvist och Per Hidesten varnar nu för att en överreglerad arbetsmarknad varken gynnar konkurrenskraft, företag, arbetstagare eller EU-medborgare i allmänhet.

Inför EU-toppmötet skickar de med tre viktiga uppmaningarna till statsministern:

För det första – EU måste bättre respektera kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Socialpolitik och arbetsmarknadspolitik är i första hand medlemsstaternas befogenhet. EU-lagstiftningen bör reserveras för verkligt gränsöverskridande frågor.

För det andra – När EU lagstiftar på arbetsmarknadsområdet bör alla nya initiativ på EU-nivå baseras på evidens, det ska finnas belägg för att de gör nytta. De bör också bedömas utifrån hur de bidrar till Europas konkurrenskraft. Vi föreslår att en ny särskild konkurrenskrafts-check införs för alla nya initiativ. En kontrollåtgärd för att undvika förslag som hindrar ökad konkurrenskraft, fler jobb och hållbar tillväxt.

För det tredje – utvecklingen på arbetsmarknaden måste stödjas, inte överregleras eller hindras. Ska Europa klara den globala konkurrensen, den växande digitaliseringen och alla nya affärsmodeller krävs innovation och flexibilitet när det gäller anställningsformer, arbetstid och arbetskraftens rörlighet. Bara då kan vi få ett starkt socialt Europa.

Läs hela debattartikeln här

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in