Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter

IKEM har fått på remiss regeringens promemoria En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. Promemorian innehåller flera förslag som ska reglera insamlingen av olika slags förpackningsavfall från hushåll och verksamheter, samt grundläggande frågor om ansvar och finansiering.

Den största förändringen gentemot nuvarande bestämmelser är att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet från hushållen. Producenterna ska, via sina branschorganisationer, ersätta kommunerna för insamlingen. Tydligare ansvarsförhållanden för kommunerna och producentansvarsorganisationerna anser regeringen ska göra det lättare att samarbeta för att nå ett bättre återvinningsresultat.

Förändringen föreslås ske etappvis under åren 2024–26. Insamlingen av de vanligaste förpackningsslagen, dvs. papper, plast, glas och metall, från hushållen ska ske fastighetsnära. Skrymmande förpackningsavfall och förpackningar av ovanliga material ska samlas in via lättillgängliga insamlingsplatser.

Promemorian innehåller också förslag på nya eller förtydligande bestämmelser som genomför avfallsdirektivets minimikrav för utökat producentansvar. I övrigt bygger förslaget till stor del på gällande bestämmelser i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar et cetera.

Synpunkter på förslaget kan lämnas till Miljödepartementet senast den 7 februari 2022.

IKEM kommer att svara på remissen och medlemsföretag som har synpunkter på förslagen i promemorian kan kontakta Lena Lundberg.

Länk till regeringens pressmeddelande om remissen 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in