Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

EU-projekt kartlägger behovet av digital kompetens inom kemi-, läkemedels-, gummi- och plastindustrin

I förra veckan medverkade IKEM vid en EU-konferens om utbildningsbehovet för kemi-, plast-, gummi- och läkemedelsindustrin. Jonas Hagelqvist, nyvald ordförande för ECEG, den europeiska kemiindustrins arbetsgivarorganisation, inledde konferensen med orden: ”På grund av ständigt utvecklande teknologier är det ganska svårt att förutse kompetens- och utbildningsbehov. Högre utbildning och yrkesutbildningsprogram måste utvärderas för att förstå var möjligheterna finns och vilka ytterligare läroplaner som kan krävas. Jag tror att vårt projekt är väl lämpat att tackla dessa utmaningar”.

EU-konferensen handlade om projektet ”Identifying and Meeting Digital Skills Needs in the European Chemical, Pharmaceutical, Rubber and Plastics Industry”. Från IKEM medverkade förutom Jonas Hagelqvist även Greta Hjortzberg, ansvarig kompetensförsörjning, IKEM.

− Det finns ett behov av att utveckla gemensamma transparenta processer och mallar för att tydligt kommunicera behovsbilden till de nationella utbildningssystemen och arbetsmarknadsaktörerna. Vårt gemensamma projekt är ett bra steg i att kartlägga och identifiera kompetensförsörjning vid teknikskiften, säger Greta Hjortzberg.

Även några av IKEM:s medlemsföretag var representerade på konferensen: AstraZeneca, Borealis, Inovyn, St1 och Nouryon. De deltog i rundabordsamtal på temat utmaningar och möjligheter med att arbeta med kompetensutveckling och utbildning i relation till teknikskiften och digitalisering mer specifikt.

Hanna Wallin Betzholtz, Service Manager in a Global IS/IT Organization, AstraZeneca satt med i ett samtal som diskuterade goda exempel på utveckling av digitala strategier. Hon framhöll vikten av att investera i ledarskap och medarbetare istället för att lägga för stort fokus på teknik.

− AstraZeneca har en stor digital portal som benämns Learning Fridays, där medarbetarna själva kan inhämta kunskap. Det gäller att lita på individens förmåga och skapa tid och utrymme för lärande för medarbetarna, sa Hanna Wallin Betzholtz.

Konferensen arrangerade av ECEG, European Chemical Employers Group, tillsammans med Feccia, The European Federation of Managerial Staff in the Chemical and Allied Industries och Ledarna som också är de organisationer som driver projektet.

Läs mer om projektet här 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in