Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Färgade mikroplaster var i själva verket cellulosa

Forskare som studerar mikroplast har antagit att alla färgade fibrer är syntetiska och därmed klassat dem som mikroplaster. Nu visare en ny mer noggrann studie att bara 8,2 procent av de mikrofibrer som finns i haven är att betrakta som plast. De flesta, 79,5 procent, består i stället av cellulosa.

Förekomsten av mikrofibrer i haven är något som oroar och som därför med rätta lett till stora forskningsinsatser. Hittills har forskarna bara mätt förekomsten av mikrofibrer, men inte analyserat så noggrant vad de består av. Nu visar det sig att mycket av det som tidigare klassats som mikroplaster i själva verket bestå av bomull och andra cellulosafibrer.

― I tidigare studier verkar man helt enkelt bara ha antagit att allt som är färgat också är plast, säger Henrik Oxfall, Ansvarig plastbearbetningsfrågor IKEM, som läst den nya forskningsrapporten.

Enligt den studie som nu publicerats i Science Advances är en stor del av de mikrofibrer som flyter omkring i världshaven inte plast (syntetiska) utan i stället färgad cellulosa. Genom noggranna analyser av fibrer från olika delar av världens hav har forskarna kommit fram till att endast 8,2 procent är syntetiska, 79,5 procent består av cellulosa och 12,3 procent har animaliskt ursprung.

Det här överensstämmer bra med andra nyligen genomförda studier som visar det cellulosafibrer står för mer än 60–80 procent av alla fibrer i bland annat sedimentet i havsbotten, marina organismer och sötvatten.

― Det är klart att det även kan vara problematiskt med att stora mängder bomulls- och andra typer av cellulosafibrer som är färgade eller på annat sätt processade finns i miljön. Den här studien visar att det är viktigt att kemiskt analysera vilka mikrofibrer det är man hittat innan de slentrianmässigt klassas som mikroplast. Annars är det ju stor risk att man vidtar helt fel åtgärder, säger Henrik Oxfall.

Läs hela studien här

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in