Skriv ut
Nils Hannerz
Nils Hannerz Foto: Bengt Säll

Förslaget om reduktionsplikt missar att många branschen vill använda biobaserade råvaror

Regeringen föreslår ökade nivåer i reduktionsplikten för drivmedel. IKEM är generellt positiva till förslaget, eftersom det kan driva omställning till koldioxidneutralitet. IKEM anser dock att det är en brist att förslaget inte tar hänsyn till hela bredden av industrier som använder eller vill använda förnybara råvaror och därmed berörs av förslaget.

― Det synd att regeringen återkommande ser frågor om inblandning av bioråvaror i bränsle som en fråga som bara påverkar drivmedelsbranschen och köparna av drivmedel, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef IKEM.

IKEM:s industrier tillverkar både bränslen och produkter. Många av dem använder redan bioråvaror, samtidigt ökar intresse hos flera när företagen försöker hitta sätt att minska sin klimatpåverkan.

― Att dyrare råvaror kan påverka bensinpriset är för de flesta ganska självklart, men det kan ju också leda till ökade kostnader för andra industrier som använder samma råvaror. Här borde regeringen gjort en konsekvensanalys. Det behövs ett större helhetsperspektiv, säger Nils Hannerz.

När det gäller drivmedel vill regeringen nu bredda och öppnar upp för utreda både elektrobränslen, det vill säga bränslen som tillverkas av el, koldioxid och vatten och syntetiska bränslen, till exempel tillverkade av plastavfall.

― Det är roligt att regeringen nu är lyhörd för dessa möjligheter som börjat dyka upp i debatten.  Det är områden där det pågår mycket forskning och utveckling. IKEM hoppas verkligen att dessa frågor inkluderar ett produktperspektiv också. Sen är ju en annan aspekt förstås också att elen ska räcka till för allt, avslutar Nils Hannerz.

Här kan du läsa IKEM:s remissvar

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in