Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Framtidsstyrelsen – våra nya branschföreträdare

Nu är det dags att nominera deltagare till IKEM:s Framtidsstyrelse. Det är en unik chans för medarbetare i IKEM:s medlemsföretag att under två år delta i ett utvecklings- och ledarskapsprogram. Här får man lära sig hur en bransch- och arbetsgivarorganisation arbetar samtidigt som möjlighet ges till diskussioner om branschens utmaningar och deltagande i ett nätverk för framtiden.

IKEM vill förbättra kunskapsöverföring, öka inspirationen och bygga kompetens för innovations- och kemibranschens framtida ledare. Varje Framtidsstyrelse rekryteras för en period på två år då de träffas vid ungefär sex tillfällen. Ämnena som tas upp kan vara kompetensförsörjning, miljö och klimat, den internationella konkurrensen eller förändrade opinionslägen.

- Deltagandet har varit utvecklande för mig personligen och givit mig en bättre uppfattning av branschen. Jag har fått möjlighet att lyfta blicken från mitt vardagliga arbete och det har gett mig ny energi och nya insikter, säger Henrik Lindström, som deltog i den första Framtidsstyrelsen och då arbetade på Cytiva.

Framtidsstyrelsen är en unik chans för deltagarna att lära sig hur en bransch- och arbetsgivar-organisation arbetar, vad Svenskt Näringsliv arbetar för och hur EU-samarbetet i Bryssel fungerar. En av träffarna sker på plats i Bryssel för att ge en fördjupad kunskap om de näringspolitiska och internationella frågor IKEM är involverade i.

- Att delta här är otroligt givande för mig som ung ledare. Här får jag ytterligare en infallsvinkel att ta med mig i min chefsroll samt även möjligheten att höja blicken och se saker ur ett större perspektiv. Jag rekommenderar andra att ta chansen att samverka i IKEM:s Framtidsstyrelse då det ger en god förståelse för vad som är på gång i det svenska näringslivet, säger Emma Brönmark Riex från Elis Textil Service AB.

Deltagarna består av yngre medarbetare från IKEM:s medlemsföretag. Deltagarna utses genom nominering och väljs ut av en jury som består av tidigare deltagare i Framtidsstyrelsen, ledamöter i den ordinarie styrelsen samt av representanter för IKEM. Målet är att gruppen ska representera flera olika delar av branschen från hela landet. Tillsammans med representanter för IKEM och externa föreläsare diskuterar de, vid gemensamma träffar under två år, stora framtidsfrågorna i branschen samtidigt som de skapar ett bra nätverk för sig själva.

- Framtidsstyrelsen är en fantastisk möjlighet både för IKEM och medlemsföretagen. Gruppen drillas i branschernas utmaningar och bygger nätverk - en ledarskapsutbildning. Vi får inspiration och nya infallsvinklar. Deltagare från tidigare Framtidsstyrelser ingår nu både i vår ordinarie styrelse och i våra avtalsråd, säger Magnus Huss, förbundsdirektör och vVD på IKEM.

Vem kan vara med?

  • Framtidsstyrelsen består av upp till 15 personer som utses av en nomineringskommitté.
  • Ska vara anställd av ett företag som är medlem i IKEM.
  • Är under 40 år.
  • Har en position som expert eller chef inom sitt område.
  • Ska vara beredd att lägga två heldagar cirka tre gånger per år på att träffa Framtidsstyrelsen.
  • Ska vara beredd att lägga ned viss förberedelsetid mellan träffarna.


Nomineringskommittén kommer även att se till att det finns en någorlunda jämn fördelning vad gäller kön, geografi samt branschdel.

Vad kostar det?

Deltagarna står för resor och logi medan IKEM står för program, lokaler, föredragshållare, mat och andra kostnader.

Nominera senast 3 januari

Nominera deltagare till Framtidsstyrelsen 2022-2024 senast måndagen den 3 januari 2022. Deltagarna presenteras under januari och den första träffen är planerad till februari-mars 2022. Skicka in namn, företag, roll/tjänst, ålder, kontaktuppgifter samt motivering till info@ikem.se.

Märk e-posten ”Nominering till Framtidsstyrelsen”. Vid frågor kontakta Catharina von Sydow på telefon 010-455 38 77.

Nomineringskommitté

Kommittén består av Helge Steg, medlemsföretaget Arta Plast som också sitter i IKEM:s styrelse, Cecilia Ohlauson, företaget I-Tech och deltagare i Framtidsstyrelsen 2018-2021 samt Jonas Hagelqvist och Catharina von Sydow, båda från IKEM.

Här kan du ladda ner broschyren "Framtidsstyrelsen - våra nya branschföreträdare"

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in