Skriv ut

Frukostseminarium om EU:s nya kemikaliestrategi

I oktober 2020 antog EU-kommissionen sin nya kemikaliestrategi. Hur påverkar den kemiföretagen i Sverige? Och vad betyder den för utvecklingen av nya material och kemikalier? Det är några av frågorna som ska redas ut vid ett frukostseminarium den 24 februari arrangerat av SusChem Sverige och Mistra SafeChem.

Syftet med EU:s nya kemikaliestrategi är att stimulera innovation av säkrare och mer hållbara kemikalier och stärka skyddet för miljön och människors hälsa.

― För kemiindustrin är det en enorm möjlighet, men också ett stort ansvar. Våra medlemsföretag vill fortsätta producera kemikalier och kan göra dem mer hållbara genom produktutveckling, men då behövs rätt förutsättningar, säger Kristina Neimert Carne, sakkunnig kemikaliefrågor på IKEM.

IKEM vill se en ökad samverkan mellan industri, akademi och myndigheter kring utvecklingen av metoder och forskningsplattformar. Det var också skälet till att IKEM tog SusChem, den Europeiska teknologiplattformen för hållbar kemi till Sverige. Plattformen SusChem Sweden lanserades 2018 och drivs som ett samarbete mellan IKEM och IVL.

Under de lite mer än två år som plattformen funnits har man bland annat engagerat sig i Smarta loopar för plast och textil, Forskarskolan resurssmarta industrier och MISTRA SafeChem.

― Kemikaliestrategin verkar tydligt se innovation och utveckling av nya kemikalier och avancerade material som en möjlighet. Det är ett område där Sverige kan vara en föregångare i samverkan mellan industri och forskning. Dock måste strategin bli tydligare i hur EU vill stötta innovationsarbete. I Sverige har Mistra klokt stöttat området – nu behöver övriga forskningsfinansiärer tänka hur de ska bidra, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef IKEM.

Och nu arrangerar alltså SusChem Sweden och Mistra SafeChem ett gemensamt seminarium om EU:s Kemikaliestrategi. En av paneldeltagarna är Kristina Neimert Carne, som tycker att man måste tänka bredare än bara kemiindustrin när man pratar kemikalier.

―Kemikaliestrategin är förstås viktig för svensk kemiindustri, men också för all annan industri i Sverige. Ungefär 96 procent av alla tillverkade varor är beroende av kemi. Så jag får nog se mig mer som representant för industrin än som representant för bara kemiindustrin under seminariet, konstaterar hon.

  • Seminariet äger rum den 24 februari 08.15-09.15

Program

Översikt av strategin – och vad händer nu?
Urban Boije af Gennäs, expert, Kemikalieinspektionen

Synpunkter från näringslivet
Kristina Neimert Carne, branschorganisationen IKEM, samt representant från näringslivet, tbd

Synpunkter från Mistra SafeChem – bidrar vår forskning till strategins genomförande?
Richard Lihammar, forskningsprogrammet Mistra SafeChem, samt representant från forskningen, tbd

Dialog mellan de tre talarna om vägen framåt och behov av forskning och utveckling

Frukostseminariet är kostnadsfritt - Välkommen att anmäl dig här 

SusChem Sweden är en del av det europeiska nätverket Suschem. Forskningsplattformen samlar företag och forskare som vill göra industrins produkter och processer renare, mer cirkulära och samtidigt åstadkomma en bättre produktion med mindre påverkan på människor och miljö. Målet är att stärka den svenska kemiindustrins konkurrenskraft genom utveckling av hållbara och innovativa material och kemikalier. Plattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med IKEM.

Läs mer om SusChem Sweden 

Mistra SafeChem är ett forskningsprogram som bygger på principerna för grön kemi. Forskningen kombinerar potentialen i innovativa tillverkningsprocesser, verktyg för risk- och riskscreening och livscykelbedömning med ambitioner och möjligheter för utveckling och tillväxt av en säker och hållbar kemisk industri.

Läs mer om Mistra SafeChem 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in