Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Nils Hannerz, IKEM
Nils Hannerz, IKEM

Genom att främja expansionen av en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige kan vi minska exponeringen för farliga ämnen

Kan Mistra SafeChem bidra till att främja expansionen av en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige? Svaret på den frågan var tveklöst Ja! Det menade samtliga panellister som deltog i forskningsprogrammets första (fysiska!) programkonferens som hölls 22 – 23 november i Stockholm.

En av de största utmaningarna för industrin, både i Sverige och globalt, är att lyckas med konststycket att förse marknaden med de produkter som den efterfrågar just nu, samtidigt som man utvecklar morgondagens produkter på ett hållbart och konkurrenskraftigt sätt.

− Vi vill att samarbetet inom Mistra SafeChem ska leda till en ökad innovationstakt av säkra och hållbara kemikalier som skapar värde och nytta genom hela leverantörskedjan, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef IKEM.

Under konferensen presenterades flera av de forsknings- och utvecklingsprojekt som ryms under Mistra Safechem.

− Ett utvecklingsprojekt som kan bli särskilt viktigt för industrin är möjligheten att på ett snabbare, effektivare och säkrare sätt screena ämnen för till exempel inneboende egenskaper. Med bättre sådana metoder kan innovationstakten öka samtidigt som utvecklingskostnaden blir lägre, säger Nils Hannerz.

Andra viktiga områden inom Mistra SafeChem är utvecklingen av organisk och enzymatisk katalys och användningen av biobaserad råvara. Allt detta bidrar till renare synteser och mindre avfall, helt i linje med principerna för grön kemi.

− Styrkan i Mistra SafeChem är det täta samarbetet mellan forskare från inom olika dicipliner från både akademi och industri. Tack vare engagemanget från industrin blir Mistra SafeChem ett unikt forskningsprogram som gör Sverige till en förebild i EU.

Konferensen avslutades med ett panelsamtal. Panelen som förutom Nils Hannerz bestod av Urban Boije af Gennäs, Kemikalieinspektionen, Jerker Ligthart, ChemSec och Ian Cotgreave, RISE, konstaterade att det finns ett enormt tryck från samhället för hållbar kemi, och att nästa steg för Mistra SafeChem borde vara att knyta till sig fler EU-finansierade forskningsprojekt.

− Tillsammans jobbar vi mot Mistra SafeChems vision: att minska exponeringen av farliga ämnen genom att främja expansionen av en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige, avslutar Nils Hannerz.

Läs mer om Mistra Safechem 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in