Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Gravida, vaccination och covid-19

Gravida som är vaccinerade (dos 2), eller har genomgått sjukdom med covid-19 de senaste sex månaderna, anses ha samma skydd mot allvarlig sjukdom som icke gravida och kan därmed återgå till arbetsplatsen. I vissa enskilda fall kan en läkare behöva göra en individuell bedömning av riskerna, till exempel om personen också tillhör någon annan riskgrupp. Är bedömningen då att allvarlig risk föreligger för den gravida så kan denne fortsatt ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan.

Trots vaccination finns en viss risk att bli smittad med covid-19. För att undvika sjukdom inför förlossningen rekommenderar myndigheten starkt att föräldrapenning tas ut från graviditetsvecka 36. Möjlighet att ta ut föräldrapenning finns dock redan från graviditetsvecka 32.

Arbete direkt med Coronasmitta, exempelvis vård av smittade patienter, ska fortsatt inte utföras av gravida arbetstagare.

Källa: Folkhälsomyndigheten - Gravida

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in