Skriv ut

Hållbar plastanvändning

Igår lanserade Naturvårdsverket sin nya färdplan för en hållbar plastanvändning, vilken är tänkt att inspirera till handling för hållbar plastanvändning.

Naturvårdsverket beskriver en hållbar plastanvändning som att plast används på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden vilka har försumbart läckage.

För att nå denna hållbara plastanvändning behöver insatser ske inom fyra effektområden:

  • råvaror och produktion med minimal miljöbelastning
  • resurssmart användning
  • minskat läckage av plast till naturen samt
  • kraftigt ökad och högkvalitativ materialåtervinning.


Detta är samma fyra områden som tidigare beskrivits i den guide för hållbar plastanvändning som myndigheten publicerade tidigare i våras.

IKEM har deltagit i arbetet med den nya färdplanen genom den referensgrupp med representanter från ett flertal företag och organisationer som varit knuten till arbetet.

Du hittar den nya färdplanen på Naturvårdsverkets webbplats

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in