Skriv ut

Hur får vi cirkulära resursflöden i praktiken?

IKEM och medlemmarnas budskap till EU-kommissionen och regeringen: Det behövs ett helhetsperspektiv. Att ensidigt fokusera på att reglera och fasa ut farliga ämnen kommer inte att göra att vi når en cirkulär ekonomi utan här krävs satsningar på innovation. Produktutveckling är ett arbete som tar tid och som sker gemensamt med andra inom värdekedjan.

Under fredagen höll Svenskt Näringsliv och Naturvårdsverket ett seminarium om gränssnittet mellan EU:s cirkulära ekonomi och kemikaliestrategin.

― Det var ett spännande seminarium och det var roligt att både vi från IKEM och våra medlemmar fick möjlighet att vara med och berätta om hur vi ser på och jobbar för en cirkulär ekonomi, säger Lena Lundberg, ansvarig plastråvarufrågor på IKEM.

Seminariet inleddes med att Eva Dalenstam från EU Kommissionen, en av dagens huvudtalare, informerade om kommissionens arbete avseende handlingsplanen för cirkulär ekonomi och dess kopplingar till kemikaliestrategin.

Eva berättade att under 2021 kommer ett av flaggskeppen inom handlingsplanen att lanseras, det som kallas Sustainable Product Policy Framework. Det strävar bland annat efter att alla produkter som sätts på EUs marknad ska vara hållbara. En koppling till kemikaliestrategin här är exempelvis hanteringen av förekomsten av farliga kemikalier i produkter. Vidare pratade Eva bland annat om digitala produktpass och hur man ska kunna spåra kemikalieinnehåll.

Urban Boije af Gennäs från Kemikalieinspektionen var den andra huvudtalaren och  pratade bland annat om problematiken kring avgiftning av materialflöden.

I en rad korta presentationer fick representanter för Näringslivet också möjlighet att visa på utmaningar angående kemikalier i en cirkulär ekonomi och framföra olika uppmaningar till EU-kommissionen, Regeringskansliet och myndigheterna kring deras arbete kopplat till dessa frågor. Näringslivet representerades idag bland annat av Svenskt Näringsliv, IKEM, TEKO och IKEM:s medlemsföretag Nouryon och Boliden Rönnskär.

Eva Österberg, Director Product Safety & Regulatory Affairs på Nouryon tryckte på att säkerhet och miljöfrågor alltid är prio ett för dem som kemikalietillverkare. Hon nämnde också att produktutveckling är ett arbete som tar tid och som sker gemensamt med andra inom värdekedjan. Att ensidigt fokusera på att reglera och fasa ut farliga ämnen kommer inte att göra att vi når en cirkulär ekonomi utan här krävs satsningar på innovation.

Lena Lundberg lyfte två områden inom plast, plastförpackningar som kommer i kontakt med livsmedel och byggprodukter, där användningen av återvunnet material kan öka och vad som krävs för att det ska ske. Ett helhetsperspektiv och risktänkande efterfrågas. Oftast är kemikalierna i plast hårt bundna och orsakar därför minimal exponering Då kan återvinning innebära mindre risk än energiåtervinning eller förbränning. Dessutom är klimatnyttan stor.

―  Vi tycker därför att det är positivt att EU-kommissionen i förslaget till ny kemikaliestrategi föreslår att det kan finnas omständigheter där andra kemikaliekrav kan gälla för återvunna material om det används i tydligt definierade produkter där det inte finns någon negativ påverkan på konsumenternas hälsa och miljön. Det är också positivt att EU-kommissionen föreslår ökade investeringar i innovativ teknik som kan hantera äldre ämnen i avfallsflöden särskilt för vissa plaster och textilier, säger Lena Lundberg.

Här kan du se hela seminariet i efterhand

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in