Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Kampen mot marint skräp berör alla branscher

Plastbranschen i Europa har gjort flera frivilliga åtaganden för att skapa en mer hållbar och cirkulär ekonomin för plasten. Branschen är också engagerad på olika sätt för att bekämpa marint skräp. Vår inställning är att alla resurser ska användas på ett hållbart sätt och att nedskräpning är oacceptabelt oavsett material.

Enligt plockanalyser består 80–85 % av det marina skräpet på unionens stränder av plast. Av vilket 50 % är engångsprodukter och 27 % fiskeredskap. Därför antogs 2019 Engångsplastdirektivet som ska minska vissa plastprodukters inverkan på miljön. Syftet är att förebygga avfall, genom främjandet av återanvändbara produkter och återanvändningssystem, och att förebygga och bekämpa marint skräp.

Just nu pågår arbetet med att genomföra Engångsplastdirektivet och EU-kommissionen håller på med en vägledning som ska förtydliga vilka produkter som omfattas. De europeiska plastbearbetarna har nu reagerat på att pappersindustrin krävt att plastbelagda pappersprodukter ska undantas.

Plastbranschen menar att det är viktigt att ta hänsyn till direktivets primära syfte vid tolkningen av dess tillämpningsområde. Näringslivet borde istället se Engångsplastdirektivet som en drivkraft för utvecklingen av en mer hållbar och cirkulär ekonomin, som både garanterar högt miljöskydd och höga krav på produkternas prestanda. Denna process bör involvera alla industrisegment för att möjliggöra en enhetlig anpassning av EU: s regelverk utan att utesluta produkter vars huvudkomponent inte är plast men där polymerer, även om de finns i en lägre mängd, är oumbärliga.

Kampen mot marint skräp bör vara det viktigaste för industrin som helhet, oavsett verksamhetsområde.

Läs de europeiska plastbearbetarnas yttrande som har publicerats på EurActiv 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in