Skriv ut
Index för perioden Q3 2016–Q4 2020 inhemsk försäljning samt exporten. Indexvärde under 100 markerar avmattning (kontraktion).
Index för perioden Q3 2016–Q4 2020 inhemsk försäljning samt exporten. Indexvärde under 100 markerar avmattning (kontraktion).

Klimatomställning och social hållbarhet högt på kemiindustrins agenda

Klimatomställning och social hållbarhet högt på kemiindustrins agendaHållbarhetsfrågan blir allt viktigare för kemiindustrin. Det visar IKEM:s senaste konjunkturrapport. Av rapporten framgår också att den kemirelaterad industrin, läkemedel, kemi, plast och gummi samt raffinaderi, under kvartal fyra 2020 har arbetat sig tillbaka till de produktionsnivåer som rådde före krisen.

Under kvartal fyra har den femtedel av svensk industri som utgörs av kemirelaterad produktion, läkemedel, kemi, plast och gummi samt raffinaderi, arbetat sig tillbaka till de produktionsnivåer som rådde före krisen, både på den inhemska marknaden, index 101, och på den avgörande exportmarknaden, index 102 (indexvärde 100 motsvarar oförändrad utveckling, årstakt). Men det skiljer en del mellan delbranscherna.

― Under första halvåret 2020 var det kemi-, plast- och gummiindustrin som drabbades mest av nedstängda ekonomier runt om i världen. När nu återhämtningen tar fart är det, omvänt, dessa branscher som visar den snabbaste produktionstillväxten, betydligt snabbare än läkemedelsindustrin och raffinaderierna säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Företagen har också fått ge en prognos över första halvåret 2021 och de ser ljust på framtiden. De mest konjunkturkänsliga företagen, kemi, plast och gummi räknar med en tydlig tillväxt, index 116 för produktionen, där indexvärdet bygger på en jämförelse med samma period året före och där allt över 100 indikerar tillväxt. Motsvarande index för läkemedel och raffinaderi ligger på 106, vilket signalerar tillväx, men på lägre nivåer.

― Läkemedelsindustrins exportvärde ökade med hela 35 procent första halvåret 2020. Så att mot den bakgrunden ändå lyckas växa även detta år är en prestation, säger Carl Eckerdal.

I spåren av pandemin har hållbarhetsfrågan blivit än mer prioriterad. Hela 85 procent av företagen anger att hållbarhetsfrågorna tagit sig ännu högre upp på dagordningen under det senaste året. De områden inom hållbarhet som särskilt lyfts fram är koldioxidneutral produktion (84%) och social hållbarhet hos underleverantörer (54 %). Viljan till omställning är hög men tyvärr ser branschen flera hinder.

― Klimatutmaningen är en prioriterad framtidsfråga och vi måste se till att omställningen inte bromsas in. Det behövs bland annat större tillgång till fossilfri råvara och en pålitlig elförsörjning, säger Mikael Möller, chef för näringspolitiska EU-frågor på IKEM.

Utöver de egna drivkrafterna att ställa om menar företagen att de mest pådrivande faktorerna för att prioritera omställningen är ökad press från kunderna 59 procent, krav från personalen 43 procent och möjligheten att attrahera ny personal 55 procent. Krav från myndigheter och lagstiftare och tryck från finansiärer, 36 respektive 30 procent, är också viktigt, men upplevs inte som lika pådrivande.

― Hela den svenska och europeiska industrin planerar för att göra stora investeringar i klimat och hållbarhet. Många av våra stora industriföretag ingår i koncerner med verksamhet över hela världen och självklart är elförsörjning och möjlighet att få investeringsstöd något man tar i beaktande innan man tar ett beslut om var man i världen man ska satsa. Här behöver Sverige steppa upp, säger Mikael Möller.

Läs konjunkturrapporten här

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in