Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Kommissionens klimatpaket presenterat idag

Idag presenterade Kommissionen ett omfattande förslagspaket för genomförande av Green deal och Fit for 55. Det innebär startskottet för en förhandlingsprocess som kommer att ta mycket av IKEM:s medarbetares tid de kommande åren. Förslaget är omfattande och ska förhandlas både av EU:s medlemsstater och Europaparlamentet som slutligen också ska komma överens sinsemellan om den slutliga utformningen av nya bestämmelser. Med rätt förutsättningar på plats ser IKEM stora möjligheter till framgång för medlemsföretagen. Helt klart handlar det om ökade ambitioner och ökade krav också på industrin.

- En av de största utmaningarna är att inte tappa fokus på att det i slutändan handlar om att minska klimatutsläppen så effektivt och till så låg kostnad som möjligt. Ett perspektiv som lätt tappas bort i en stor mångfald av förslag till nya bestämmelser inom ett stort antal områden, säger Mikael Möller, chef för näringspolitiska EU frågor på IKEM.

IKEM:s medlemsföretag arbetar för fullt för att ställa om till en klimatneutral produktion av produkter och lösningar som behövs för andra industrier och samhället i stort ska lyckas i sin omställning. IKEM:s studie om vägar till klimatneutral produktion visar att det tekniskt finns flera möjligheter men omställning tar tid, innebär stora långsiktiga investeringar och risktagande samt kräver att viktiga förutsättningar som industrin inte själv inte råder över kommer på plats.

Helt avgörande för våra medlemmars möjlighet att lyckas med omställning är en stabil elförsörjning som kan möta ett dubblerat eller tredubblat behov av el till 2045 samt tillgång till råvaror för vidareförädling i tillräcklig mängd och till konkurrenskraftig pris. Det handlar om såväl bioråvaror, plastavfall, koldioxid och vätgas.

- I dagsläget ser vi ett ansträngt elförsörjningsläge i södra delen av landet där huvuddelen av medlemmarna bedriver sin verksamhet. Vi ser också hinder för en konkurrenskraftig försörjning av tex biogas för industriell vidareförädling. Detta är viktigt för politiken att hålla koll på när hårdare krav på omställning ställs på industrin, fortsätter Mikael.

Världen går i olika fart mot omställning och att vara föregångare kan ge ett viktigt försprång men är samtidigt utmanande på globala marknader där priskonkurrens gäller. Därför är ett robust skydd mot att industriproduktion flyttar från EU (koldioxidläckage) helt avgörande för de företag som nu satsar på klimatneutral produktion och helt i linje med en offensiv klimat-politik.

- Om hårdare krav för industrin kan kombineras med faktiska möjligheter att ställa om produktionen är förutsättningarna goda för att nå målen, annars inte. Man ska också komma ihåg att global konkurrenskraft är en förutsättning för att klimatvänlig produktion i svensk industri ska kunna tränga ut produktion med höga klimatutsläpp på de globala marknaderna, avslutar Mikael.

Läs om Kommissionens förslag här

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in