Skriv ut

LO beslutar att begära förhandlingar om omställningsförsäkringarna

Torsdagen 27 maj fattade LO:s representantskap ett beslut om att uppdra åt LO:s styrelse att begära förhandlingar om omställningsförsäkringar. LO skriver samtidigt att frågan om att bli part i ett nytt huvudavtal inte är aktuell just nu.

I december kom Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal överens om ett avtal för anställningstrygghet och omställning. Då var inte LO enigt och bakgrunden till gårdagens beslut är troligen både att några förbund tecknat en överenskommelse och att de tre utredningar som Regeringskansliet tillsatt med anledning av överenskommelsen väntas presenteras i det kommande månadsskiftet. 

Förhandlingarna om LAS-överenskommelsen sköts av Svenskt Näringsliv, men IKEM följer utvecklingen och ger även inspel till förhandlingarna.

Här kan du läsa mer om LAS-överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal 

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in